Inwoners

Nieuws

Evert Weys aangedragen als vervange...

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bergen op Zoom verzoekt op grond van artikel 45b lid 1 van de Gemeentewet de gemeenteraad om de procedure in gang te zetten om een verva...
Lees meer over 'Evert Weys aangedragen ...'

Bekendmaking Basisregistratie Perso...

Bekendmaking voornemens en besluiten tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP, omdat onderstaande personen niet (meer) woonachtig zijn op het adres waar ze in de basisregistratie personen (BRP) st...
Lees meer over 'Bekendmaking Basisregis...'

Annulering hoorzitting bezwaar tege...

De adviescommissie voor de bezwaarschriften deelt het volgende mede:
Lees meer over 'Annulering hoorzitting ...'

Zuiderwaterlinie zoekt trotse gasth...

De Zuiderwaterlinie is de oudste, langste en meest gebruikte waterlinie van Nederland. De laatste jaren groeit de bekendheid van de linie als toeristische bestemming steeds meer en meer. Om de li...
Lees meer over 'Zuiderwaterlinie zoekt ...'

Nieuwjaarstoespraak Burgemeester

Lees hier de nieuwjaarstoespraak 2019 van burgemeester Frank Petter.
Lees meer over 'Nieuwjaarstoespraak Bur...'