Herinrichting Halsterseweg Zuid

Homs, J.J.E. (Etiënne)

De gemeente is bezig met de herinrichting Halsterseweg Zuid in Bergen op Zoom. De herinrichting bestaat uit het vervangen van de riolering en bestrating. Er komt een nieuwe inrichting die past bij het gebruik van de straat. Het projectgebied loopt vanaf kruising Zuidzijde Zoom tot aan de Akkerhoef.
Aanleiding voor de herinrichting is de in slechte staat verkerende riolering. Die stamt uit de jaren '40 en komt bij hevige regenbuien capaciteit te kort. De kruispunten, zijwegen en fietspaden worden door gebruikers als onveilig ervaren. De verlichting is verouderd en het huidige straatbeeld past niet meer bij het gebruik van de weg.

App
Op de hoogte blijven van de voortgang van de werkzaamheden in de Halsterseweg Zuid? Download dan ‘De Omgevingsapp’ en volg het project 'Halsterseweg Zuid'. De app is beschikbaar via Playstore en Appstore.

Aanpak
Het ingenieursbureau Movares is door de gemeente gevraagd om een nieuw ontwerp te maken voor de Halsterseweg. Samen met bewoners en belanghebbenden wordt nagedacht over hoe de weg eruit moet komen te zien. 

Bijeenkomsten belanghebbenden
Voor bewoners en belanghebbenden zijn bijeenkomsten georganiseerd. De eerste bijeenkomsten waren op 28 maart en 11 april 2017.

28 maart

 

11 april 2017

Daarin gaf de gemeente een presentatie over de aanpak en konden bewoners hun mening geven en wensen kenbaar maken. Alle schriftelijke meningen en wensen werden verzameld en vormden een basis voor de uitwerking van de plannen. Deze input is hier terug te vinden.

Bij de tweede bijeenkomst op 31 augustus 2017 volgde een terugkoppeling en werd het voorlopig ontwerp toegelicht. Ook hierop konden bewoners hun meningen en wensen kenbaar maken. Deze informatie is hier terug te vinden. 

Bewoners 3  Halsterseweg Zuid bijeenkomst aug 2017

In de loop van 2018 volgt nog een derde bijeenkomst. Die zal vooral gaan over hoe het project wordt uitgevoerd. 

Riolering
De riolering in de Halsterseweg is oud, versleten en functioneert niet goed.

Riool 4PNG Riool 5PNG

De riolering ligt onder het voetpad aan beide zijden van de weg. Het riool is een zogenaamd gemengd rioolstelsel. Dat wil zeggen dat het vuile water, afkomstig van bijvoorbeeld toilet en keuken, gemengd wordt met het schone hemelwater.

HZ bestaande situatie PNG

Vooral bij hevige intense regenbuien kan het riool het regenwater niet verwerken en ontstaat er wateroverlast. In de nieuwe situatie wordt een gescheiden rioolstelsel aangelegd in het midden van de weg. Er komt een aparte rioolbuis voor het vuile afvalwater en een aparte rioolbuis voor het schone hemelwater. Het schone hemelwater wordt afgevoerd naar een nieuw aan te leggen retentievijver langs de Randweg bij de Gamma. Het vuile rioolwater wordt afgevoerd naar de rioolzuivering. 

HZ nieuwe situatie PNG

Dit betekent dat de bewoners straks twee huisaansluitingen op gemeentelijk grond krijgen. Eén voor het vuile rioolwater (toilet, keuken) en één voor het hemelwater (regenpijp). De gemeente vervangt de huidige huisaansluiting op gemeentelijk terrein tot aan de perceelsgrens. De huisriolering op particulier eigendom wordt dus niet vervangen.
Voor het hemelwater wordt een nieuwe huisaansluiting aangelegd op gemeentelijk terrein tot aan de perceelsgrens. De gemeente wil graag de regenpijp van de woning aansluiten op het nieuwe hemelwaterriool. Van tevoren vraagt de gemeente toestemming aan bewoners om de regenpijp aan te mogen sluiten op de hoofdriolering. De aanleg kosten zijn voor rekening van de gemeente.

Van 54 panden is de ligging van de huidige huisaansluitingen bekend

Ontwerp
Het ontwerp voor de nieuwe inrichting wordt opgesteld door adviesbureau Movares. Het voorlopig ontwerp vindt u hier

Halsterseweg Zuid Fietsstraat PNG

Fietsstraat
Een idee voor de nieuwe inrichting van de Halsterseweg is een fietsstraat. Landelijk worden steeds vaker fietsstraten aangelegd. Samen met bewoners en de Fietsersbond is onderzocht of dit kansrijk was. Een fietsstraat is haalbaar en wordt verder in het ontwerp uitgewerkt. 

Informatie en contact
Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer L.J. Allewijn via telefoonnummer 0164 277580 of e-mail L.J.Allewijn@bergenopzoom.nl

Planning
De voorbereiding loopt tot de zomer 2018. Daarna volgt de uitvoering.  

Documenten