Gladheidsbestrijding: veelgestelde vragen

Splinter, F. (Fabiola)

1. Wanneer werken we in de winter van 2017-2018 volgens het gladheidsbestrijdingplan?

 • Van week 47 tot en met week 10. Maar dat is natuurlijk ook afhankelijk van het weer. Het belangrijkste onderdeel van het plan voor de gladheidsbestrijding zijn de primaire routes hoofdroutes.

2. Wat houdt dat in?

 • De strooiploegen van de gemeente en van saver zijn oproepbaar.

 • De bakken met strooizout worden op diverse plaatsen neergezet.

3.Wat is de volgorde waarin routes gestrooid worden?

 • Eerst worden de hoofd primaire routes door de stad gestrooid, dit is dit zijn de belangrijkste onderdeel wegen van het plan voor de gladheidsbestrijding,voor de bereikbaarheid voor de stad en dorpen.

 • dan de zogenaamde calamiteitenroutes naar gebouwen van politie, brandweer, ambulance en ziekenhuis,

 • dan de doorgaande fietsroutes,

 • tenslotte de busroutes.

4. Waar staan de bakken met strooizout?

 • In opdracht van de gemeente plaatst Saver ongeveer 90 zoutbakken bij bruggen, hellingen en andere bij ons bekende plaatsen waar het gevaarlijk is als het glad is.

5. Voor wie zijn de bakken met strooizout bestemd?

 • In eerste instantie staan zij klaar zodat medewerkers van de gemeente ter plaatse kunnen strooien. Maar u kunt natuurlijk ook strooizout uit deze bakken gebruiken als u ziet dat het bij u in de buurt op straat erg glad is.

 • Het is niet de bedoeling dat u het strooizout uit deze bakken voor uw eigen erf of terrein gebruikt.

6. Wanneer strooit de gemeente?

 • Als Rijkswaterstaat aan ons doorgeeft dat zij het strooiplan activeren.

 • Als het weerbericht van MeteoGroup gladheid voorspelt in de komende 5 dagen.

8. Wanneer treedt het strooiplan in werking?

 • Als de gemeente aan Saver de opdracht geeft om wegen te strooien.

 • Als de gemeente de fietspaden gaat strooien.

9. Binnen welke tijden gaat men strooien?

 • Na de melding aan Saver wordt binnen een uur gestart met het strooien van de hoofdwegenprimaire routes.

 • De gemeente start met strooien binnen een half uur.

 • Een strooiactie van de hoofdwegen duurt ongeveer 3 uur.

 • Als de hoofdwegen primaire routes onder controle zijn en het nodig is, dan worden de andere routes gestrooid. Dit gebeurt tijdens kantooruren.

10. Wie strooit de looproutes?

 • In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staat niet dat inwoners en bedrijven zelf de looproutes voor hun woning of bedrijfspand sneeuwvrij moeten houden. Maar het lijkt ons logisch dat u daar bij extreme sneeuwval of gladheid wel voor zorgdraagt.

Heeft u nog vragen? Dan kunt u bellen naar 140164