Bijlagen vooroverleg

Etienne Homs

U moet bij een digitaal principeverzoek vooroverleg de volgende bijlagen uploaden (tenzij niet van toepassing voor uw project):

  • Een situatietekening met de omliggende bebouwing, beplanting, straatnaam, noordpijl en kadastraal nummer zodat de ligging in het terrein duidelijk is.
  • In de bebouwde kom en bij verbouwingen zal meestal een tekening schaal 1:1000 voldoende zijn.
  • Bij nieuwbouw in het buitengebied is vaak zowel een situatietekening schaal 1:2500 als een uitgebreide terreintekening schaal 1:500 of 1:200 nodig. Behalve de bebouwing zijn hierop aan te geven de verharding, bestaande en toekomstige beplanting, silo’s afscheiding, etc.
  • Tekeningen van plattegronden, gevelaanzichten en doorsneden van het geprojecteerde gebouw schaal 1:100 of groter, bij verbouwingen tevens de bestaande toestand.
  • Tekeningen van details die voor het uiterlijk van belang zijn (dakranden, goten, dakkapellen, kozijnen) schaal 1:20 en groter.
  • Foto’s van de bestaande toestand bij verbouwingen. Bij nieuwbouw van de omgeving en aangrenzende bebouwing. In de bebouwde kom zijn foto’s van de straat en het achterterrein van belang in het buitengebied van het omringende landschap.
  • Bij een tijdelijk bouwwerk of een bouwwerk dat in strijd is met het bestemmingsplan: een goede motivering en eventueel foto's van identieke projecten in de directe omgeving.
  • Bij gebouwen van cultuurhistorische waarde (rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten) zijn duidelijke kleinbeeldopnamen, ook van details, noodzakelijk. Tevens dient in dit geval een bouwhistorische rapportage overlegd te worden.
  • Folders, brochures van bijzondere materialen of van prefab elementen bij systeembouw en in bijzondere gevallen kleurmonsters of staalkaarten.