Krabbenkooi adopteert monument

Bob van den Berg

Onderwijswethouder Barry Jacobs droeg dinsdagmiddag via een foto, officieel het monument uit de hal van het stadhuis over aan groep 8 van basisschool de Krabbenkooi.

Deze basisschool heeft besloten om in het 75ste bevrijdingsjaar actief te participeren in het herdenken van de Tweede Wereldoorlog. Hiervoor hebben zij een plaquette in het stadhuis van Bergen op Zoom geadopteerd. Dit monument is gemaakt ter nagedachtenis aan kolonel F.Looringh van Beek van de prinses Irene Brigade.

De adoptie houdt in dat de leerlingen zich gaan bezighouden met de betekenis van het herdenken, trachten na te gaan wie de persoon is die op het monument staat en wat deze heeft betekend voor de stad. Ook zullen de leerlingen aanwezig zijn bij de herdenkingen die in Bergen op Zoom plaatsvinden.