Informatieavond parkeergarage Achter de Grote Markt 2 juli

Splinter, F. (Fabiola)

Gemeente Bergen op Zoom organiseert op maandag 2 juli een informatieavond over de ontwikkelingen in en rondom parkeergarage Achter de Grote Markt.

Parkeergarage Achter de Grote Markt is aan groot onderhoud toe vanwege schades, lekkages en de brandveiligheid. De openbare ruimte rondom deze parkeergarage is gedateerd en vraagt om een gepaste herinrichting. Leegstaande winkelpanden in de omgeving van de parkeergarage worden omgevormd naar wooneenheden. 

De gemeente Bergen op Zoom organiseert op 2 juli een informatieavond om omwonenden, ondernemers, inwoners en overige geinteresseerden bij te praten over alle ontwikkelingen. Projectontwikkelaar Gebri is hier ook bij aanwezig. 

De informatieavond vindt plaats op maandag 2 juli in wijkgebouw de Korenaere, Korenmarkt 7. Inloop is vanaf 19.00 uur. De plenaire presentatie start om 19.30 uur. Na deze presentatie is er voldoende mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan en voor het stellen van vragen.