Intentieovereenkomst vrachtwagenparkeren

Bob van den Berg

Vorige week ondertekenden Regio West-Brabant, de 19 West-Brabantse gemeenten, transport en logistieke sector, VN-NCW Brabant Zeeland, havenbedrijf Moerdijk en de politie de intentieovereenkomst ‘Vrachtwagenparkeren West-Brabant’.

West-Brabant staat bekend als logistieke hotspot vanwege de vele bedrijven in de logistieke sector, de multimodale ontsluitingen op heel West-Europa, beschikbaarheid van bouwgrond en panden en inzetbaarheid van goed personeel. Daarom is het een logische stap om te werken aan voldoende en goed uitgeruste parkeervoorzieningen voor vrachtwagens en vrachtwagenchauffeurs.

In de overeenkomst staat dat partijen streven naar openstelling binnen twee jaar van extra parkeer- en verblijfsvoorzieningen bij de A16-A17 (Moerdijk e.o.) en de A-58-A4 (Bergen op Zoom e.o.).

Wethouder Patrick van der Velden heeft als voorzitter van de bestuurlijke kopgroep een woordje gedaan en ontving ook gedeputeerde Christophe van der Maat.

De regio gaat komende maanden aan de slag met het opstellen van een aanpak waarin aangegeven wordt hoe gezamenlijk de uitwerking van de intentieovereenkomst georganiseerd moet worden.