Een bekende tot trouwambtenaar benoemen

U kunt een familielid, vriend of kennis, als deze voldoet aan de voorwaarden zoals hier onder vermeld, vragen uw huwelijk of geregistreerd partnerschap te voltrekken. Deze persoon wordt benoemd tot buitengewoon ambtenaar van de Burgerlijke Stand (babs).

Kosten

Voor de benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor een dag wordt € 58,50 in rekening gebracht.

(tarief 2019)

Contact

Voor meer informatie over trouwen kunt u bellen naar telefoonnummer 14 0164.

Openingstijden

Meenemen

Zo vraagt u benoeming tot trouwambtenaar aan:

  • Stuur uw verzoek naar de gemeente waar u wilt trouwen of uw partnerschap wilt laten registreren.

Eenmalige aanwijzing (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand
Een huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt voltrokken door een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Bergen op Zoom. U kunt ook zelf een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand aandragen.

Voor de benoeming van een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand door het bruidspaar gelden de volgende voorwaarden:

  • de persoon is al benoemd als (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand in een andere Nederlandse gemeente
  • de persoon voert nog actief de taken van een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand uit
  • de benoeming geldt voor 1 dag
  • de benoeming is zonder salaris