Een groot evenement organiseren

Direct regelen

U heeft toestemming nodig als u een evenement wilt organiseren waar publiek naartoe mag komen. Als u een groot evenement wilt organiseren, heeft u een vergunning nodig. Een klein evenement hoeft u alleen te melden bij de gemeente.

Een groot evenement betekent dat er meer dan 200 bezoekers verwacht worden. Voorbeelden zijn een braderie, concert, optocht of wedstrijd. Een klein evenement is bijvoorbeeld een straatfeest of buurtbarbecue.

Wat moet u weten?

Als één van onderstaande vragen met ja beantwoord kan worden dan is het evenement vergunningsplichtig:

 • Vindt het evenement plaats op een kernlocatie zoals vastgesteld in het evenementenbeleid?
 • Zijn er meer dan 250 bezoekers/deelnemers?
 • Vindt het evenement plaats vóór 09.00 uur en ná 24.00 uur?
 • Wordt er muziek/geluid ten gehore gebracht vóór 07.00 uur of ná 23.00 uur?
 • Vindt het evenement plaats op de rijbaan of vormt het anderszins een belemmering voor het verkeer en hulpdiensten?
 • Worden er objecten geplaatst met een oppervlakte > 50m2 (bijv. tent, podium)? 

Heeft u een vergunning nodig voor uw evenement?

Meldt uw evenement aan bij de gemeente voor 1 december voorafgaand aan het jaar dat uw evenement plaatsvindt via evenementenloket@bergenopzoom.nl

Kosten

Het tarief voor het in behandeling nemen van een vergunningaanvraag voor het organiseren van een groot evenement is € 298,--. Dit bedrag wordt verhoogd als er nog andere ontheffingen / vergunningen nodig zijn.

(tarief 2019)

Contact

Neem voor meer informatie of overleg contact op met de gemeente.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Meenemen

Vermeld de volgende gegevens in uw aanvraag:

 • de reden
 • de datum
 • het tijdstip
 • het aantal mensen dat u verwacht
 • de locatie van het evenement
 • een situatietekening van het terrein

Voor een groot evenement moet u een calamiteitenplan met de aanvraag meesturen. 

Plaats u een tapinstallatie buiten? Dan heeft u hier een aparte ontheffing voor nodig.

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.