Aangifte doen van overlijden

Als iemand in uw omgeving is overleden, moet u aangifte doen bij de gemeente. U doet de aangifte in de gemeente waar de persoon is overleden. Meestal kan de uitvaartondernemer dit voor u doen. Via deze knop met e-herkenning.

Als u aangifte heeft gedaan, krijgt u toestemming om de overledene te begraven of te cremeren. De gemeente zorgt er ook voor dat de basisregistratie personen (BRP) wordt aangepast. De gemeente maakt een overlijdensakte op.

Is iemand in uw omgeving tijdens een bezoek aan het buitenland overleden? Medewerkers van de ambassade, het consulaat of het ministerie van Buitenlandse Zaken kunnen u helpen.U kunt ook bellen of twitteren met het 24/7 BZ Contactcenter van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

U moet het overlijden ook melden bij de gemeente waar de overledene woonde. U heeft hiervoor een overlijdensakte nodig. Soms moet de akte een apostille of legalisatie hebben. Dit geeft aan dat het document echt is. Kijk hiervoor op de website van de Rijksoverheid.

Kijk voor meer informatie over het uitstellen van de begrafenis of crematie bij 'Uitstel begrafenis of crematie, toestemming'.

Wat moet u weten?

U moet de aangifte van overlijden doen voor de begrafenis of crematie plaatsvindt.

U mag de overledene niet eerder dan 36 uur en niet later dan 6 werkdagen na overlijden begraven of cremeren. Wilt u de overledene eerder begraven of cremeren? Dan heeft u toestemming van de officier van justitie en van de burgemeester nodig. 

Kosten

Aangifte doen van overlijden is gratis. Een uittreksel van de overlijdensakte kost € 13,80. Een meertalig modelformulier kost € 13,80. 

(tarieven 2020)

Meenemen

Om aangifte te doen van iemands overlijden, heeft u nodig:

  • Uw geldige identiteitsbewijs;
  • B-envelop (envelop voor het CBS met daarin een geneeskundige verklaring over de doodsoorzaak);
  • bij een natuurlijke doodsoorzaak: verklaring van overlijden, afgegeven door arts of gemeentelijk lijkschouwer;
  • bij een onnatuurlijke doodsoorzaak: verklaring van geen bezwaar crematie/begrafenis, afgegeven door de Officier van Justitie;
  • als uitstel van crematie/begrafenis nodig is: verklaring van geen bezwaar afgegeven door een dokter;
  • als er sprake is van ontleding: verzoek aan burgemeester tot afgifte verlof tot ontleding;
  • eventueel het trouwboekje om het overlijden vast te leggen.