Geboorteaangifte doen

U doet de geboorteaangifte uiterlijk 3 dagen na de geboorte. De dag van de geboorte telt niet mee. Is de derde dag een zaterdag, zondag of feestdag? Dan kunt u aangifte doen op de eerste werkdag daarna. De aangifte doet u in de gemeente waar het kind geboren is. Van de aangifte wordt een geboorteakte gemaakt. In de geboorteakte staan de naam en de geboorteplaats van uw kind. 

U kunt op de volgende plaatsen aangifte doen: 

 • Thuis: via de online geboorteaangifte. Let op: hiervoor is DigiD nodig van beide ouders. Binnen drie dagen na de geboorte kunt u dan de geboorteakte in het Stadskantoor komen ondertekenen.
 • In het Bravis Ziekenhuis (Moeder en Kindcentrum): u kunt geboorteaangifte doen mét elektronische handtekening met de i-pad van het Moeder en Kind Centrum. U heeft de geboorteaangifte dan binnen 10 minuten geregeld.
 • In het Stadskantoor (Jacob Obrechtlaan 4)

Wat moet u weten?

De vader of duo-moeder moet aangifte doen. Kan de vader of duo-moeder niet? Dan doet iemand die bij de geboorte aanwezig was aangifte. Was er verder niemand aanwezig? Dan kan de aangifte ook gedaan worden door:

 • een bewoner van het huis waarin het kind is geboren
 • het hoofd van de instelling (bijvoorbeeld ziekenhuis) waar het kind is geboren
 • de burgemeester of een door hem aangewezen ambtenaar van de geboortegemeente doet aangifte bij ontbreken van tot aangifte bevoegde of verplichte personen.

Let op: heeft u een andere nationaliteit? Bent u in het buitenland geboren of in het buitenland getrouwd of getrouwd geweest? Dan is misschien een andere procedure nodig voor de geboorteaangifte. Neemt u dan contact met ons op.

Termijn voor geboorteaangifte

 • De geboorteaangifte moet binnen 3 werkdagen na de geboorte plaatsvinden.
 • Zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen tellen niet mee voor de aangiftetermijn.
 • Een aangifte buiten de termijn wordt (afhankelijk van de reden) gemeld bij het Openbaar Ministerie.

Geboorteaangifte verplicht bij een doodgeboren kind
Als het kind dood wordt geboren moeten de ouders aangifte doen. De burgerlijke stand maakt dan een 'akte van geboorte (levenloos)' op. Het maakt geen verschil of uw kindje na een zwangerschap van meer of minder dan 24 weken levenloos werd geboren. De akte wordt dan in het overlijdensregister opgenomen.

Geboorteaangifte verplicht bij een kind dat kort na de geboorte overlijdt
Ook als het kind overlijdt binnen de aangiftetermijn van 3 werkdagen, moeten de ouders aangifte doen. Er wordt dan zowel een akte van geboorte als een akte van overlijden opgemaakt.

Kosten

Geboorteaangifte doen kost niets. Wilt u een uittreksel van de geboorteakte? Hiervoor betaalt u € 13,40. Een meertalig modelformulier kost € 13,40. U betaalt dit bedrag bij de aanvraag.

(tarieven 2019)

Contact

Openingstijden

Meenemen

Naar het stadskantoor neemt u mee:

 • geldig identiteitsbewijs van de persoon die aangifte doet
 • geldig identiteitsbewijs van de moeder uit wie het kind geboren is
 • trouwboekje (indien van toepassing)
 • Tip: breng het geboortekaartje mee zodat de naam van uw kind daaruit kan worden overgenomen
 • als dit van toepassing is: kopie van de akte van erkenning ongeboren kind. Is het kind nog niet erkend? Neemt u dan contact op met de gemeente (telefoonnummer: 140164)
 • als dit van toepassing is: verklaring van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting 
 • Als dit van toepassing is: een afschrift van de akte van naamskeuze.

Logo DigiD