Privacyverklaring

Bob van den Berg

Binnen de gemeente Bergen op Zoom wordt gewerkt met persoonsgegevens van inwoners, medewerkers en partners. U moet erop kunnen vertrouwen dat we daar zorgvuldig en veilig mee omgaan. U heeft daar ook recht op. Dat is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (privacywet). Hieronder leest u hoe we uw privacy in acht nemen.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Persoonsgegevens die wij bijvoorbeeld verwerken zijn: naam, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bsn-nummer en bankgegevens.

Waarom is dat nodig?
Wij verwerken persoonsgegevens voor de uitvoering van wettelijke taken en om u in het algemeen van dienst te kunnen zijn. Bijvoorbeeld voor het beoordelen van uw aanvraag bij de gemeente of om contact met u op te nemen als dit nodig is.  

Bewaartermijn
We bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Of zo lang als het moet volgens de wet.

Beveiliging
Wij nemen maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen voldoen aan de beveiligingsnormen zoals die zijn vastgelegd voor de overheid.

Delen met anderen
Wij verstrekken uw gegevens alleen aan andere organisaties als dit nodig is voor de dienstverlening aan u of als dit wettelijk verplicht is. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht maken wij schriftelijke afspraken om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

E-mailberichten
Voor de veilige uitwisseling van persoonsgegevens en bestanden per e-mail werkt de gemeente Bergen op Zoom met ZIVVER. ZIVVER versleutelt berichten met gevoelige inhoud, zoals gezondheidsgegevens, burgerservicenummers (BSN). Alleen de verzender en ontvanger van het e-mailbericht hebben een sleutel  (toegangscode) om het bericht te kunnen lezen. 

Privacyrechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te verbeteren of te verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegeven. U kunt hierover een verzoek indienen via de website of een brief schrijven aan het college van burgemeester en wethouders. Meer informatie over uw rechten is te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies
Wij gebruiken cookies bij onze website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies gebruiken we om de website te verbeteren. We maken daarbij ook gebruik van Google Analytics om surfgedrag te volgen. Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.U kunt de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. U kunt ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Aanvullende informatie
Aanvullende informatie over hoe wij met persoonsgegevens binnen de gemeente omgaan kunt u vinden in ons privacybeleid en privacyreglement.

Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming
De functionaris gegevensbescherming van de gemeente Bergen op Zoom houdt toezicht op de bescherming van privacy binnen de gemeente Bergen op Zoom. Als u hier vragen over heeft kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming.

Telefoon: 0164-277576
E-mail: FG@bergenopzoom.nl