Inwoners

Nieuws

Ter inzagelegging Ontwerp projectpl...

Waterschap Brabantse Delta en gemeente zijn sinds 2009 bezig met werkzaamheden in de Kleine Melanen ter bestrijding van de blauwalgen problematiek en realisatie van de waternatuurfunctie, waarond...
Lees meer over 'Ter inzagelegging Ontwe...'

Bekendmaking Basisregistratie Perso...

Bekendmaking voornemens en besluiten tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP, omdat onderstaande personen niet (meer) woonachtig zijn op het adres waar ze in de basisregistratie personen (BRP) st...
Lees meer over 'Bekendmaking Basisregis...'

Gemeente Bergen op Zoom stelt nieuw...

Op 1 juli 2017 voerde de gemeente Bergen op Zoom nieuwe regels in voor het gehandicaptenparkeren. Dit was het gevolg van een raadsbesluit uit 2013. Omdat er onvoldoende is gecommuniceerd over dez...
Lees meer over 'Gemeente Bergen op Zoom...'

BWB activeert 1 augustus Mijn WOZ v...

Jaarlijks stelt de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) de waarde vast van alle woningen in de gemeenten waarvoor zij werken. Dit is verplicht volgens de Wet waardering onroerende zaken (Wet ...
Lees meer over 'BWB activeert 1 augustu...'

Bergen op Zoom verkoopt opnieuw twe...

Het lijstje met te verkopen panden van de gemeente Bergen op Zoom slinkt gestaag. Onlangs werd er al melding gemaakt van verkopen aan de Slingerweg en de Edisonlaan. En ook nu gaat het om panden ...
Lees meer over 'Bergen op Zoom verkoopt...'