Meldingen Handhaving

Homs, J.J.E. (Etiënne)

Inwoners en ondernemers hebben in onze gemeente (en in ons land) met diverse wetten en regels te maken als het bijvoorbeeld gaat om milieu, bouwen, slopen maar ook overlast op straat of in de wijk. We willen tenslotte een veilige en leefbare gemeente zijn. Binnen de gemeente Bergen op Zoom houden handhavers zich bezig met het toezicht op de naleving van deze wet- en regelgeving. U bent echter onze ogen en oren op straat. Vermoedt u misstanden, denkt u dat er regels worden overtreden of ervaart u overlast die aanhoudt of regelmatig voorkomt? Geef het aan ons door!

Melding Handhaving

Acuut gevaar

Als er sprake is van een acuut gevaar voor de gezondheid of veiligheid, of dreigt er onomkeerbare schade te ontstaan (bijvoorbeeld ‘asbest sloop’), neemt u dan direct telefonisch contact op met: 

  • Klant Contact Centrum, telefoonnummer 14 0164
    Dit nummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar voor noodsituaties.

Afhandeling van uw melding

De gemeente handelt meldingen van overlast en ergernissen binnen 2 weken af. Meldingen op het gebied van bijvoorbeeld bouwen en slopen vergen meer onderzoek en handelen we binnen 4 weken af. 

Mocht dit niet lukken, dan ontvangt u een digitaal bericht met daarin de nieuwe afhandelingtermijn. 
De gemeente kan niet alle meldingen oplossen. Als het onderwerp van de melding geen eigendom, geen taak of geen beleid is van de gemeente, dan verwijzen wij u digitaal door naar de juiste instantie.