Herinrichting Halsterseweg zuid

Homs, J.J.E. (Etiënne)

De gemeente is bezig met het voorbereiden van de herinrichting Halsterseweg in Bergen op Zoom. De herinrichting bestaat uit het vervangen van de riolering en bestrating. Er komt een nieuwe inrichting die past bij het gebruik van de straat. Het projectgebied loopt vanaf kruising Zuidzijde Zoom tot aan de Akkerhoef.

Aanleiding voor de herinrichting is de in slechte staat verkerende riolering. Die stamt uit de jaren '40 en komt bij hevige regenbuien capaciteit te kort. De kruispunten, zijwegen en fietspaden worden door gebruikers als onveilig ervaren. De verlichting is verouderd en het huidige straatbeeld past niet meer bij het gebruik van de weg.

herinrichting

Aanpak

Het ingenieursbureau Movares is door de gemeente gevraagd om een nieuw ontwerp te maken voor de Halsterseweg. Samen met bewoners en belanghebbenden wordt nagedacht over hoe de weg eruit moet komen te zien. 

Bijeenkomsten belanghebbenden

Voor bewoners en belanghebbenden worden bijeenkomsten georganiseerd. De eerste bijeenkomsten waren op 28 maart en 11 april.

28 maart

 

11 april

Daarin gaf de gemeente een presentatie over de aanpak en konden bewoners hun mening geven en wensen kenbaar maken. Alle schriftelijke meningen en wensen worden verzameld en vormen een basis voor de uitwerking van de plannen. Deze input is hier terug te vinden.

Bij de tweede bijeenkomst volgt een terugkoppeling en wordt het resultaat toegelicht. Het eerste ontwerp wordt dan gepresenteerd (verwachting zomer 2017). Daarna volgt een derde bijeenkomst in de loop van 2018. Die zal vooral gaan over hoe het project wordt uitgevoerd. 

Riolering

De riolering in de Halsterseweg is oud, versleten en functioneert niet goed.

riool riool 2 

De riolering ligt onder het voetpad aan beide zijden van de weg. Het riool is een zogenaamd gemengd rioolstelsel. Dat wil zeggen dat het vuile water, afkomstig van bijvoorbeeld toilet en keuken, gemengd wordt met het schone hemelwater.

gemengd

Vooral bij hevige intense regenbuien kan het riool het regenwater niet verwerken en ontstaat er wateroverlast. In de nieuwe situatie wordt een gescheiden rioolstelsel aangelegd in het midden van de weg. Er komt een aparte rioolbuis voor het vuile afvalwater en een aparte rioolbuis voor het schone hemelwater. Het schone hemelwater wordt afgevoerd naar een nieuw aan te leggen retentievijver langs de Randweg bij de Gamma. Het vuile rioolwater wordt afgevoerd naar de rioolzuivering. 

gescheiden

Dit betekent dat de bewoners straks twee huisaansluitingen op gemeentelijk grond krijgen. Eén voor het vuile rioolwater (toilet, keuken) en één voor het hemelwater (regenpijp). De gemeente vervangt de huidige huisaansluiting op gemeentelijk terrein tot aan de perceelsgrens. De huisriolering op particulier eigendom wordt dus niet vervangen.

huisaansluitingen

Voor het hemelwater wordt een nieuwe huisaansluiting aangelegd op gemeentelijk terrein tot aan de perceelsgrens. De gemeente wil graag de regenpijp van de woning aansluiten op het nieuwe hemelwaterriool. Van tevoren vraagt de gemeente toestemming aan bewoners om de regenpijp aan te mogen sluiten op de hoofdriolering. De aanleg kosten zijn voor rekening van de gemeente. 

Ontwerp

Het ontwerp voor de nieuwe inrichting wordt opgesteld door adviesbureau Movares en is binnenkort hier op de website te zien.

Fietsstraat

Een idee voor de nieuwe inrichting van de Halsterseweg is een fietsstraat. Landelijk worden steeds vaker fietsstraten aangelegd. Samen met bewoners wordt onderzocht of dit kansrijk is.

Informatie en contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer L.J. Allewijn via telefoonnummer 14 0164 of email L.J.Allewijn@bergenopzoom.nl. Of met Thomas Te Lintel Hekkert, email t.telintelhekkert@bergenopzoom.nl

Planning

De voorbereiding loopt tot de zomer 2018. Daarna volgt de uitvoering van één jaar.