Omgevingsvergunningen (voorheen bouwvergunningen)

Administrator

De vergunningen voor bouwen, slopen, monumenten, afwijken bestemmingsplan, het aanleggen van een inrit of uitrit, reclame en milieu zijn samengevoegd in de omgevingsvergunning. U kunt zo verschillende vergunningen in één keer regelen. Er is nog maar één aanvraag en één procedure. De omgevingsvergunning vervangt onder andere de bouwvergunning, sloopvergunning, milieuvergunning en kapvergunning.

Omgevingsvergunning nodig of niet?

U kunt zelf kijken of een omgevingsvergunning nodig is. Via het Omgevingsloket kunt u een vergunningcheck doen. Zo wordt duidelijk of u een vergunning nodig heeft, een melding moet doen, of geen vergunning nodig heeft. Komt u er niet uit, dan kunt u bellen met het servicenummer 140164. U kunt hier een afspraak maken voor een verkennend gesprek of een terugbelafspraak maken met een van onze experts.

Verkennend gesprek

Wanneer u twijfelt over uw aanvraag of meer duidelijkheid wilt hebben over de haalbaarheid van uw wensen in relatie tot het bestemmingsplan kunt u een eerste verkennend gesprek aanvragen om de mogelijkheden en condities te verkennen. Er zijn voor u geen kosten aan verbonden en er volgt geen verslaglegging of besluit. Wanneer u hiervan gebruik wilt maken kunt u bellen met ons servicenummer 140164 en een afspraak maken. Wij verwachten dan wel dat u eerst zelf de vergunningcheck op de website hebt gedaan. Ter voorbereiding op het gesprek vragen wij u daarnaast een ruwe situatieschets te maken van uw wens (met maatvoering) en deze mee te nemen in de afspraak.

Asbest verwijderen

Voor de afvoer van asbest moet u een melding indienen via het Omgevingsloket. Voor kleine hoeveelheden golfplaten (<35m2) geldt een verkorte procedure waardoor u binnen 5 werkdagen per post een bevestiging ontvangt. Hiermee kunt u de asbest afgeven bij Saver. Bij grotere hoeveelheden of bij andere asbesthoudende materialen mag u de asbest niet zelf afvoeren maar moet dit door een gecertificeerd bedrijf gebeuren. Hiervoor geldt een procedure van 4 weken.

Aanvragen omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Wanneer u namens een bedrijf een aanvraag wilt indienen heeft u eHerkenning nodig. U kunt uw bijlagen hier ook digitaal toevoegen Welke bijlagen u bij de aanvraag moet indienen staat in de Regeling omgevingsrecht (indieningvereisten).
 

Kosten omgevingsvergunning

De kosten voor een vergunning (leges) kunnen per onderdeel verschillen. Deze kosten kunt u zelf aflezen in de tarieventabel van de legesverordening.
 

Afhandeling omgevingsvergunning

Het afhandelen van een aanvraag duurt normaal maximaal 8 weken, wanneer u alle vereiste gegevens hebt aangeleverd. Deze kan eenmalig met maximaal 6 weken worden verlengd. De uitgebreide procedure is voor complexe aanvragen. De behandeltermijn is dan maximaal 6 maanden. Aanvragen omgevingsvergunning die de uitgebreide procedure doorlopen, liggen 2x 6 weken ter inzage.
 

Vooroverleg

Wanneer u vooraf meer zekerheid wenst over de haalbaarheid van een vergunningsaanvraag dan kunt u een zogenoemd vooroverleg aanvragen via het Omgevingsloket. Uw bouwvoornemen wordt getoetst op het gebied van het bestemmingsplan en in voorkomende situaties ter beoordeling voorgelegd aan de Commissie Ruimtelijke kwaliteit (welstand). Door van deze mogelijkheid gebruik te maken voorkomt u dat u extra kosten moet maken omdat uitgewerkte bouwtekeningen lopende de procedure aangepast moeten worden. De kosten van een vooroverleg kunt u nalezen in de tarieventabel van de legesverordening. Voor een vooroverleg dient u bijlagen up te loaden. Meer informatie over het aanvragen van een vooroverleg is te vinden via het Omgevingsloket.