Uittreksel of afschrift van de burgerlijke stand aanvragen

Gemeenten leggen belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven vast in hun burgerlijke stand. Als u een geboorte, overlijden, huwelijk, scheiding of partnerschapsregistratie schriftelijk wilt bewijzen, heeft u een afschrift of uittreksel nodig uit de burgerlijke stand. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn, omdat u wilt (her)trouwen. Op een afschrift vindt u alle informatie die in een akte staat. Op een uittreksel staat een gedeelte van de informatie.

Er zijn verschillende akten waarvan u een afschrift of uittreksel kunt opvragen:

 • geboorteakte
 • overlijdensakte
 • huwelijksakte
 • echtscheidingsakte
 • akte van partnerschapsregistratie
 • akte van beëindiging partnerschap

Wat moet u weten?

U kunt een afschrift voor iemand anders aanvragen, als u:

 • toestemming heeft gekregen
 • de echtgenoot/echtgenote of geregistreerd partner bent
 • een erfgenaam bent
 • het kind of de ouder bent
 • de vertegenwoordiger bent

U mag een afschrift ook aanvragen als de akte betrekking heeft op uzelf.

Afschrift Burgerlijke Stand
Een afschrift van een akte van de Burgerlijke Stand is een fotokopie van de betreffende akte met een stempel en een handtekening van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand. U kunt een afschrift van een akte aanvragen bij de gemeente waar de akte is opgemaakt. Een afschrift bevat alle informatie uit de akte en wordt alleen verstrekt aan uzelf, een gemachtigde of aan een ieder die daar een gerechtvaardigd belang bij heeft.

Uittreksel Burgerlijke Stand
Een uittreksel bevat slechts beperkte informatie uit de akte. Deze kan iedereen aanvragen.

Meertalig uittreksel (internationaal)
Van de akten van geboorte, overlijden en huwelijk, kunnen ook meertalige (internationale) uittreksels afgegeven worden. Een meertalig uittreksel wordt gebruikt als bewijs in het buitenland. Het bevat de actuele informatie die in een akte is opgenomen. Het is niet mogelijk om een meertalig uittreksel af te geven van een huwelijk van personen van gelijk geslacht of voor andere akten dan hierboven vermeld.
Als u de documenten voor gebruik in het buitenland nodig heeft is het van belang in het desbetreffende land te informeren aan welke voorwaarden het document verder moet voldoen, bijvoorbeeld legalisatie.

Kosten

Een uittreksel of afschrift uit de burgerlijke stand kost € 12,90 (tarief 2017).

Contact

Een uittreksel of afschrift uit de burgerlijke stand vraagt u aan bij de gemeente. 

Voor een uittreksel of afschrift van deze akten gaat u naar de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond:

 • geboorteakte
 • overlijdensakte
 • huwelijksakte
 • akte van partnerschapsregistratie

Voor een uittreksel of afschrift van deze akten gaat u naar de gemeente waar het huwelijk of geregistreerd partnerschap is voltrokken:

 • akte van beëindiging partnerschap
 • echtscheidingsakte

Bent u in het buitenland gehuwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan? Dan kunt u de akte opvragen bij de gemeente Den Haag

Digitaal aanvragen
Vraag het product online aan met DigiD.

Persoonlijk aanvragen
zonder afspraak
Van maandag tot en met vrijdag: van 09.00 tot 13.00 uur
Donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur

met afspraak
U kunt digitaal een afspraak maken voor het aanvragen van dit product.
U kunt telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer 140164.

Meenemen

U betaalt het uittreksel of afschrift bij de aanvraag. Neem uw geldige identiteitsbewijs mee.

Wilt u een afschrift voor iemand anders aanvragen? Dan heeft u nodig:

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • een schriftelijke machtiging (een brief met handtekening van die andere persoon waarin staat dat u toestemming heeft om dit aan te vragen)
 • een kopie van het geldige identiteitsbewijs van die andere persoon

Bij een aanvraag om een uittreksel of afschrift moet u altijd de reden vermelden waarom u het document nodig heeft.

 

 

Let op

Vraag het uittreksel of afschrift aan in de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond. Wilt u een afschrift van een echtscheidingsakte of akte van beëindiging partnerschap? Ga dan naar de gemeente waar u getrouwd bent of het partnerschap heeft gesloten.