Identiteitskaart aanvragen (voor inwoners uit gemeente Bergen op Zoom)

Met een identiteitskaart kunt u door bijna heel Europa reizen. Een identiteitskaart is ook een legitimatiebewijs. Deze moet u bijvoorbeeld aan de politie laten zien als die daarom vraagt. Wilt u een identiteitskaart aanvragen? Dan kunt u terecht bij de gemeente.

Als u 18 jaar of ouder bent, is uw identiteitskaart 10 jaar geldig. Ook kinderen hebben een eigen paspoort of identiteitskaart nodig. Voor iedereen onder de 18 jaar is de identiteitskaart 5 jaar geldig. Op uw identiteitskaart staat tot welke datum deze geldig is.

Wilt u meer weten over reizen met uw identiteitskaart? Of over de identificatieplicht? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid.

Wat moet u weten?

Iedereen met de Nederlandse nationaliteit kan een Nederlandse identiteitskaart aanvragen. Kinderen tot 12 jaar hebben schriftelijk toestemming nodig van beide ouders of voogden. Weigert een van de ouders toestemming te geven? U kunt vervangende toestemming aanvragen via de rechtbank.

U vraagt de kaart aan bij de gemeente waar u woont. Woont u niet in Nederland dan kunt u het paspoort aanvragen bij de Nederlandse vertegenwoordigingen in het land waar u verblijft, of in de gemeenten Bergen op Zoom, Breda, Den Haag, Enschede, Maastricht, Echt-Susteren, Oldambt, Den Haag, Venlo, Montferland of Bergeijk. In Bergen op Zoom kan dit alleen op afspraak. U belt hiervoor 0164-277000. Zie hiervoor ook de informatie bij het product: reisdocumenten voor in het buitenland wonende Nederlanders.

Vermissingsprocedure
Kunt u bij de aanvraag van een nieuw paspoort of een nieuwe identiteitskaart uw oude identiteitskaart of uw oude paspoort niet overleggen, dan kunt u bij de gemeente aangifte doen van vermissing. De gemeente start een onderzoek naar de vermissing.

Kosten

De kosten voor een Nederlandse identiteitskaart zijn: 

 • voor personen tot 18 jaar: € 30,70
 • voor personen van 18 jaar en ouder: € 58,30

Wilt u met spoed een identiteitskaart aanvragen?
Dan betaalt u € 49,85 extra. U betaalt dit bij uw aanvraag. 

 

Contact

U vraagt de Nederlandse identiteitskaart persoonlijk aan bij de gemeente waar u ingeschreven staat.

 1. Zodra u het ondertekende aanvraagformulier en de nodige bescheiden heeft overlegd, neemt de gemeente uw aanvraag in behandeling.
 2. Vraagt u een kaart aan omdat een eerder afgegeven reisdocument wordt vermist of is gestolen, dan duurt uw aanvraag langer. Dit komt vanwege een onderzoek dat moet plaatsvinden. Ook moet u bij vermissing van een oud reisdocument rekenen op extra leges.
 3. Bij aanvraag van een nieuwe identiteitskaart bent u verplicht uw oude reisdocument in te leveren bij de gemeente.

Spoedprocedure
Kunt u geen week wachten, dan kunt u gebruik maken van een spoedprocedure. Als u de identiteitskaart vóór 14.00 uur aanvraagt bij de gemeente, kan de kaart de volgende werkdag worden afgehaald. Bij de aanvraag geeft u aan dat u met spoed een aanvraag wilt doen. Wanneer u gebruikt maakt van deze spoedprocedure worden hiervoor extra leges in rekening gebracht.

In vakantieperioden kan de verwerking van een aanvraag langer dan 1 week duren. Houdt u hier rekening mee en vraagt u de kaart tijdig aan.

Aanvragen

 • U kunt digitaal een afspraak maken voor het aanvragen van dit product.
 • U kunt telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer 140164.
 • Onze openingstijden.
 • U moet de identiteitskaart persoonlijk komen ophalen. Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken.

Termijn

Na 5 werkdagen kunt u de identiteitskaart ophalen. Heeft u de identiteitskaart sneller nodig? Maak dan gebruik van de spoedprocedure.

U heeft 3 maanden de tijd om uw identiteitskaart op te halen.

Meenemen

U betaalt uw identiteitskaart bij de aanvraag. Verder moet u meenemen: 

 • Alle reisdocumenten die in uw bezit zijn (zowel paspoorten als identiteitskaarten). Ook verlopen reisdocumenten moet u meenemen. Heeft u een dubbele nationaliteit? Neem dan ook uw buitenlandse reisdocument mee.
 • 1 kleurenpasfoto die goed lijkt (zie ook 'Pasfoto, richtlijnen').

Voor kinderen onder de 12 jaar: 

 • kan een ouder of voogd mee naar de aanvraag. De ouder of voogd moet zich kunnen legitimeren. De andere ouder of voogd moet schriftelijk toestemming geven. Ook heeft u zijn of haar identiteitsbewijs nodig.
 • kunnen beide ouders of voogden schriftelijke toestemming geven. Ze moeten allebei de "Verklaring van geen bezwaar tegen afgifte reisdocument" ondertekenen. Neem de schriftelijke toestemming en de identiteitsbewijzen van de ouders of voogden mee.

Bent u uw paspoort of identiteitskaart kwijt? Of is deze gestolen? U hoeft geen aangifte meer te doen bij de politie: 

 • Vraag een nieuw identiteitsbewijs aan bij de gemeente.
 • Leg daarbij de verklaring van vermissing af. De gemeente noteert het nummer van uw oude identiteitsbewijs in het basisregister reisdocumenten. Dit doet u om identiteitsfraude te voorkomen.

Reist u als volwassene samen met een kind met een andere achternaam, dan is het wenselijk, dat u kunt aantonen, dat de ouder(s) van het kind toestemming heeft/hebben gegeven voor deze reis. U kunt hiervoor een schriftelijke toestemming van de ouder(s) meenemen tesamen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de ouder(s).

Logo DigiD