Werken over de grens? Laat je informeren bij het GIP!

Roks, M. (Marloes)

Als je overweegt om in België te gaan werken, bestaat er nu de mogelijkheid om je vooraf goed te laten informeren over alles wat daarbij komt kijken. In een ander land gelden namelijk andere regels.

En het kan heel goed zijn dat je vragen hebt over scholing, belastingen en opbouw van pensioen. Over al dit soort vragen kun je vragen stellen aan deskundigen die in Bergen op Zoom voor de regio het zogenoemde Grensinfopunt (GIP) bemensen. Het GIP is erop gericht om grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit te bevorderen en duurzaam in te richten. ISD De Brabantse Wal is partner in een speciaal Interreg project dat tot eind maart 2019 loopt en dat financieel wordt ondersteund door de Europese Unie. Een onderdeel van dit project is het grensoverschrijdend matchen van vraag en aanbod. Gezien vanuit de Economische Structuurversterking is ook de provincie Noord-Brabant bij dit project betrokken.  

En omdat iedere persoonlijke situatie anders is, is een fysiek informatiepunt onontbeerlijk. Daarom kan iedereen die vragen heeft over grensoverschrijdend werken, terecht bij het GIP dat onderdeel uitmaakt van LAB-20 dat is gevestigd aan de Drebbelstraat 20 in Bergen op Zoom. Het is wel verstandig om vooraf even een afspraak te maken. Dat kan via het emailadres gipbrabantsewal@bergenopzoom.nl of via het telefoonnummer: 06-21535582.