Integrale bedrijvencontrole op Meilust en De Linie

Roks, M. (Marloes)

Op dinsdag 18 april heeft een onaangekondigde integrale bedrijvencontrole plaatsgevonden in Bergen op Zoom. De bedrijvencontrole vond dit keer plaats bij bedrijven die gevestigd zijn op industrieterrein Meilust en De Linie. De controle is goed verlopen.

Doel van de integrale controle is om inzicht te krijgen in de bedrijfsvoering en de activiteten van de bedrijven die daar gevestigd zijn. In Nederland bevinden zich veel hobbyterreinen die bedrijfsmatig worden gebruikt ondanks dat dit middels het huurcontract en het vigerende bestemmingsplan niet is toegestaan. Daarom zijn op industrieterrein Meilust zowel de hobbyterreinen als de bedrijven gecontroleerd.

Integrale uitvoering

De actie voor het uitvoeren van bedrijfscontroles op genoemde plekken vond plaats op initiatief en onder regie van de gemeente Bergen op Zoom. De partners die hieraan mee werkten, waren de gemeente, OMWB (Omgevingsdienst Midden en West Brabant), Belastingdienst, Douane en politie.

Burgemeester Frank Petter: “Daarom spreken we ook van een integrale controle. Dat betekent dat er door de verschillende partners vanuit hun discipline gecontroleerd wordt of er op de betreffende locaties ongewenste en/of ontoelaatbare activiteiten worden verricht die bijvoorbeeld in strijd zijn met wet-en regelgeving op het gebied van milieu, bouwbesluit, brandveiligheid, belastingen, bestemmingsplan ed.”

Resultaten

De controle is goed verlopen, de ondernemers werkten mee en er is een aantal constateringen gedaan. Petter:” We hebben een aantal overtredingen geconstateerd. Denk hierbij aan bodembescherming, opslag/afvoer van afval, vluchtroutes en brandblussers die niet gekeurd of over de datum zijn. Er hebben beslagleggingen plaatsgevonden, er is een onbekende onderneming actief en er is niet-geregistreerd personeel aangetroffen. Ook zijn er spullen in beslaggenomen die gebruikt worden bij het kweken van hennep, hierbij is een verdachte aangehouden. Verder zijn er diverse kentekens genoteerd en kloppen een aantal zaken bestemmingsplanmatig niet. ” De constateringen die gedaan zijn worden nu verder onderzocht. Bij een aantal bedrijven waren de zaken goed op orde of konden deze ter plekke hersteld worden.

Het is niet de eerste integrale bedrijvencontrole die onder leiding van de gemeente is uitgevoerd. Vorig jaar vond een dergelijke controle bijvoorbeeld plaats op bedrijventerrein Koningsspil/Steenspil.