Ouderlijk gezag en voogdij aanvragen

Ouderlijk gezag hebben betekent dat u beslissingen mag nemen over uw kind. Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap en krijgt u een kind? Dan krijgen beide ouders automatisch het ouderlijk gezag.

Bent u niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan kan de vader of de meemoeder ouderlijk gezag aanvragen. Let op: Door het kind te erkennen, heeft de vader of meemoeder nog niet het ouderlijk gezag. Dit moet u apart aanvragen.

Wie krijgt het gezag over uw kind als u overlijdt? Heeft u samen het ouderlijk gezag en overlijdt 1 van beiden, dan krijgt de ander automatisch alleen het ouderlijk gezag. Bent u de enige met ouderlijk gezag of overlijden beide personen met ouderlijk gezag? Dan krijgt uw kind een voogd. Dit kunnen 1 of 2 personen zijn die u voor uw dood aanwijst. Is er niemand aangewezen, dan bepaalt de rechter wie de voogd wordt.

Wat moet u weten?

U kunt samen ouderlijk gezag aanvragen, als:

 • het kind is geboren
 • de vader of de meemoeder het kind heeft erkend
 • u beide meerderjarig bent (of de moeder meerderjarig is verklaard)
 • u niet onder curatele staat
 • een van u al het ouderlijk gezag heeft
 • u niet uit het ouderlijk gezag bent ontheven
 • u niet eerder samen ouderlijk gezag heeft gehad over het kind
 • u beiden geestelijk in staat bent het ouderlijk gezag uit te oefenen

Kosten

Het aanvragen van gezamenlijk ouderlijk gezag is gratis. Wel moet u betalen voor een afschrift van de geboorteakte die u bij de gemeente moet aanvragen. U betaalt dit bij uw aanvraag.

Het registreren van een voogd in het gezagsregister is gratis. 

Contact

U vraagt ouderlijk gezag aan via Rechtspraak.nl. Ook het aanwijzen van een voogd kan via Rechtspraak.nl.

Termijn

U krijgt binnen 2 weken een bevestiging thuisgestuurd. 

Meenemen

Om gezamenlijk gezag aan te vragen vult u samen het aanvraagformulier in. U kunt het formulier online invullen. U vindt het op de website Rechtspraak.nl. Houd uw DigiD bij de hand.

U kunt uw aanvraag ook per post indienen. Stuur dan de volgende documenten naar de rechtbank:

 • het ingevulde aanvraagformulier
 • een afschrift van de geboorteakte van uw kind
 • een kopie van het identiteitsbewijs van de aanvragers

Een voogd aanwijzen kan op 2 manieren:

 • in uw testament
 • door registratie in het gezagsregister

Wilt u een voogd aanwijzen via het gezagsregister? Houd dan uw DigiD en BSN bij de hand.