Jeugd en onderwijs

Bob van den Berg

U vindt informatie over onderwijs, opvang en hulp voor jeugdigen. 

Wat kunt u zelf doen?

Op de website van Regelhulp & WijZijnTraverse vindt u meer informatie over opvoeden, opgroeien en de weg naar jeugdhulp. 

Kinderen van 0 tot 4 jaar

Wanneer u vragen heeft over kinderen van 0 tot 4 jaar kunt u ook terecht bij de jeugdgezondheidszorg. Op de website van Thuiszorg West-Brabant vindt u alle contactinformatie. 


Passende ondersteuning vanuit de gemeente

De gemeente biedt ondersteuning aan inwoners die een hulpvraag hebben op het gebied van jeugd, wonen, dagbesteding, veilig wonen, verplaatsten en werk & inkomen. 

“ Bij de gemeente werken jeugdprofessionals die u kunnen ondersteunen bij kleine en grote vragen over opvoeden, opgroeien en jeugdhulp. De jeugdprofessional geeft advies, ondersteuning en hulp op maat. Ze leveren of coördineren de ondersteuning en hulp aan een jeugdige en het gezin. Zij werken samen met veel partners, zoals het consultatiebureau, GGD West-Brabant, huisartsen, maar ook kinderopvang en scholen.” 

Om te kunnen bepalen of u bij de gemeente moet zijn met uw vraag neemt u contact op met ons en aan de hand van uw vraag kunnen wij u adviseren en ondersteunen met de vervolgstappen. 


Direct melden