Kredietcrisis

Administrator

De ontwikkelingen als gevolg van de kredietcrisis volgen elkaar snel op. Ondernemers kunnen hier op verschillende vlakken gevolgen van ondervinden. Rondom ons heen komen steeds meer berichten dat bedrijven arbeidstijdverkorting, uitstel van betalingen of zelfs faillissement aanvragen. Het zijn turbulente tijden. Maar deze tijd kan ook kansen bieden. Juist voor u als (startende) ondernemer.

Vragen?

Speciaal voor u als ondernemer hebben wij het Bedrijvenloket opgericht. Uw contactpersonen binnen de gemeente zijn er voor het beantwoorden van uiteenlopende vragen dus ook vragen m.b.t. de kredietcrisis. Wij maken graag tijd voor u vrij.