Financiele bijstand

Administrator

Ondernemers die door de economische crisis in zwaar weer zijn gekomen, kunnen gebruik maken van de Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004). Dat is een regeling waarbij ondernemers in aanmerking kunnen komen voor een bedrijfskrediet of inkomensondersteuning. De Bbz-regeling kent verschillende mogelijjkheden van bijstandsverlening.

De volgende groepen kunnen een beroep doen op de Bbz-regeling:

  1. startende zelfstandigen (bijvoorbeeld vanuit een uitkeringssituatie);

  2. gevestigde zelfstandige in tijdelijke financiële problemen ;

  3. oudere zelfstandigen (ouder dan 55 jaar) met een niet-levensvatbaar bedrijf;

  4. zelfstandigen die hun bedrijf willen beëindigen.

De gemeente Bergen op Zoom wil met verschillende acties de naamsbekendheid van deze tamelijk onbekende maatregel vergroten.

De Bbz-regeling wordt uitgevoerd door ISD Brabantse Wal voor de ondernemers uit de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht. Dit is bedoeld voor zelfstandigen, die met hun bedrijf hun salaris moeten verdienen. De regeling bedraagt maximaal 189.000 euro met 8 procent rente. Voorwaarde is dat het bedrijf in kwestie voldoende perspectief heeft op een gezonde bedrijfsexploitatie. Ondernemers kunnen deze bijdrage gebruiken als werkkapitaal, om betalingsachterstanden weg te werken of om een noodzakelijke investering te doen. Het geld mag niet gebruikt worden om de aankoop van onroerend goed mogelijk te maken of om bestaande leningen vervroegd af te lossen.

Om de Bbz-regeling wat meer bekendheid te geven, heeft de gemeente Bergen op Zoom in overleg met het IMK (Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf) een plan met verschillende actiepunten opgesteld. In de loop van 2014 zal er hierdoor regelmatig aandacht aan de maatregel worden besteed. Daarnaast wil de gemeente samen met het IMK door onder andere presentaties ervoor zorgen dat dreigende financiële situaties eerder door bedrijven worden herkend. Beide partijen hopen dat door deze preventieve acties bedrijven minder snel in de financiële problemen komen.

Voor nadere informatie over de Bbz-regeling kunt u contact opnemen met de ISD Brabantse Wal: Mevr. Hogendam en dhr. J. Abrahams, aanwezig op maandag en dinsdag, te bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente Bergen op Zoom 140164.

Voor nadere informatie met het IMK kunt u contact opnemen met Ritchie van der Mark via telefoonnummer 035-7507900 of per e-mail: ondernemen@imk.nl.