Vogelenzang

Homs, J.J.E. (Etiënne)

Project Vogelenzang is een samenwerking tussen PLUS Vastgoed, gemeente Bergen op Zoom en Stadlander. Het plan betreft een kwalitatieve herstructurering van het centrum van Halsteren. Belangrijke aanpassingen in het gebied zijn de uitbreiding van twee supermarkten, de aanpak van de infrastructuur in het gebied en het slopen, verbouwen en (her)bouwen van woningen. Met de afronding van de eerste fase is een begin gemaakt met het vernieuwde centrumgebied.

Fasering

Begin 2015 vond de heropening plaats van de 400 m2 groter geworden Plus supermarkt. Daarmee en met de aanleg van de uitbreiding van het bijbehorende par­keerterrein is de eerste fase van project Vogelenzang afgerond. Het vervolg van Project Vogelenzang is in ontwikkeling. De sloopwerkzaamheden zijn gestart en er wordt hard gewerkt aan twee nieuwe doorgangen voor een betere verkeersdoorstroming in het gebied.

Woningprogramma

In totaal worden er 57 woningen in het gebied gesloopt. Het gaat om wooncomplex De Nachtegaal en een deel van wooncomplex De Leeuwerik. Een gedeelte van De Leeuwerik wordt gesloopt om ruimte te maken voor een nieuwe weg richting de Steenbergseweg. Dit zorgt voor een betere ontsluiting van het gebied. Gelijktijdig wordt er ook een nieuwe weg aangelegd van het parkeerterrein van de PLUS richting de Jan van de Berghstraat. Deze ingrepen in de infrastructuur van het centrum hebben als doel om de doorstroming van het autoverkeer vlotter te laten verlopen.

Waar De Nachtegaal wordt gesloopt bouwt Stadlander vijftien nieuwe moderne huurappartementen. Op de locatie ‘t Lindeke, waar voorheen het politiebureau heeft gestaan, komen zeven grondgebon­den levensloopbestendige woningen. De oplevering van beide ontwikkelingen zal naar verwachting in 2017 plaatsvinden.

Naast de sloopwerkzaamheden, wordt ook al druk gewerkt aan de voorbereidingen voor de aanpak van het plein en de omliggende woningen en voorzieningen. Het ge­bouw de Kievit wordt grootschalig verbouwd. De werkzaamheden aan de Kievit starten naar verwachting in de tweede helft van 2016. De supermarkt van Albert Heijn in De Kievit wordt in de nieuwe vorm groter dan in de huidige situatie. De zes huidige woningen boven de winkel worden gerenoveerd en er komen vier nieuwe woningen en enkele dagwinkels bij. Tegelijkertijd krijgt het plein een nieuwe invulling en komen er parkeerplaatsen naast Albert Heijn. De kiosk op het plein verdwijnt en aan De Merel wordt ruimte voor daghoreca toegevoegd. Het is de bedoeling om beide herontwikkelingen – van De Merel en het plein – tegelijk af te ronden. De start van deze bouwwerkzaamheden is naar verwachting tweede helft  van 2016. Al met al: een operatie die het centrum van Halsteren versterkt. Van het resultaat zullen bewoners, om­wonenden en winkeliers volop profiteren.

Ter informatie zijn een aantal presentaties toegevoegd die gebruikt zijn op bewoners-/ informatieavonden. Daarnaast zijn ook de laatste nieuwsbrieven en de Ontwikkelvisie Vogelenzang opgenomen.