Herinrichting Halsterseweg Noord

Roks, M. (Marloes)

De gemeente is bezig met het voorbereiden van de herinrichting Halsterseweg te Halsteren. De herinrichting bestaat uit het vervangen van de riolering en de wegverharding. Er komt een nieuwe inrichting die past bij het gebruik van de straat. Het projectgebied loopt vanaf de rotonde Vogelenzang tot de kruising met de Randweg noord.
Aanleiding voor de herinrichting is de in slechte staat verkerende riolering. Die is ouder dan 60 jaar en moet vervangen worden. De naast de rijbaan gelegen fietspaden worden als onveilig ervaren. De verlichting is verouderd en het huidig straatbeeld past niet bij het gebruik van de weg. 

Halsterseweg Noord overzichtskaart

Aanpak
Door de gemeente wordt en nieuw ontwerp gemaakt voor de Halsterseweg. Samen met bewoners en belanghebbenden wordt nagedacht over hoe de weg eruit moet komen te zien.

Bijeenkomsten belanghebbenden
Voor bewoners en belanghebbenden worden bijeenkomsten georganiseerd. De eerste bijeenkomst was op 29 augustus 2017. 

Halsterseweg Noord bewoners 1      Halsterseweg Noord bewoners 2

Daarin gaf de gemeente een presentatie over de aanpak en konden bewoners hun mening geven en wensen kenbaar maken. Alle schriftelijke meningen worden verzameld en vormen een basis voor de uitwerking van de plannen. Hiervan is een overzichtslijst gemaakt: Overzicht reacties bewoners Halsterseweg Noord.

Bij de tweede bijeenkomst op 24 april 2018 volgde een terugkoppeling en werd het resultaat toegelicht. Ook werd het eerste voorlopig ontwerp gepresenteerd. Belanghebbenden kunnen hun mening geven over het ontwerp. Alle opmerkingen worden verzameld in een overzichtslijst en op deze website geplaatst. In de de loop van 2018 volgt nog een derde bijeenkomst over het ontwerp en uitvoering van het project. 

Bijeenkomst 24 april 2018
 

Riolering
De riolering in de Halsterseweg is oud, versleten en functioneert niet goed.

Halsterseweg Noord riolering 1         Halsterseweg Noord riolering 2

De riolering ligt aan beide zijden naast de rijbaan. Het riool is een zogenaamd gemengd rioolstelsel. Dat wil zeggen dat het vuile water, afkomstig van bijvoorbeeld toilet en keuken, gemengd wordt met het schone hemelwater.

Bestaande situatie riolering Halsterseweg Noord

Vooral bij hevige intense regenbuien kan het riool het regenwater nauwelijks verwerken en kan dit leiden tot wateroverlast. In de nieuwe situatie wordt een gescheiden rioolstelsel aangelegd in het midden van de weg. Er komt een aparte rioolbuis voor het vuile afvalwater en een aparte rioolbuis voor het schone hemelwater. Het schone hemelwater wordt afgevoerd naar de vijver Grote Melanen. Het vuile rioolwater wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuivering langs de Tholenseweg.

Nieuwe situatie riolering Halsterseweg Noord

Dit betekent dat de bewoners straks twee huisaansluitingen op gemeentelijke grond krijgen. Eén voor het vuile rioolwater (toilet, keuken) en één voor hemelwater (regenpijp). De gemeente vervangt de huidige huisaansluiting op gemeentelijk terrein tot aan de perceelsgrens. De huisriolering op particulier eigendom wordt dus niet vervangen.Halsterseweg Noord vervangen riolering huis tekening

Voor het hemelwater wordt een nieuwe huisaansluiting aangelegd op gemeentelijk terrein tot aan de perceelsgrens. De gemeente wil graag de regenpijp van de woning aansluiten op het nieuwe hemelwaterriool. Van tevoren vraagt de gemeente toestemming aan bewoners om de regenpijp.

Ontwerp
Samen met de ´´werkgroep bewoners Halsterseweg´´, de Dorpsraad Halsteren en de Fietsersbond wordt het ontwerp door de gemeente uitgewerkt. In de voorbereiding zijn twee ontwerpen gemaakt. Voor- en nadelen van beide ontwerpen zijn afgewogen en hebben geleid tot het 1voorlopig ontwerp. Het voorlopig ontwerp kunt u hier zien. In de komende periode wordt het voorlopig ontwerp verbeterd met de opmerkingen van bewoners en belanghebbenden. Een sfeerimpressie van het ontwerp ziet u in onderstaande afbeelding:
Sfeerimpressie Halsterseweg-Noord
 

Documenten:
Presentatie bijeenkomst 29 augustus 2017

Overzicht reacties bewoners Halsterseweg Noord

Presentatie bijeenkomst 24 april 2018

Voorlopig ontwerp