Herinrichting Halsterseweg Noord

Roks, M. (Marloes)

De gemeente is bezig met het voorbereiden van de herinrichting Halsterseweg te Halsteren. De herinrichting bestaat uit het vervangen van de riolering en de wegverharding. Er komt een nieuwe inrichting die past bij het gebruik van de straat. Het projectgebied loopt vanaf de rotonde Vogelenzang tot de kruising met de Randweg noord.
Aanleiding voor de herinrichting is de in slechte staat verkerende riolering. Die is ouder dan 60 jaar en moet vervangen worden. De naast de rijbaan gelegen fietspaden worden als onveilig ervaren. De verlichting is verouderd en het huidig straatbeeld past niet bij het gebruik van de weg. 

Halsterseweg Noord overzichtskaart

Aanpak
Door de gemeente wordt en nieuw ontwerp gemaakt voor de Halsterseweg. Samen met bewoners en belanghebbenden wordt nagedacht over hoe de weg eruit moet komen te zien.

Bijeenkomsten belanghebbenden
Voor bewoners en belanghebbenden worden bijeenkomsten georganiseerd. De eerste bijeenkomst was op 29 augustus 2017. 

Halsterseweg Noord bewoners 1      Halsterseweg Noord bewoners 2

Daarin gaf de gemeente een presentatie over de aanpak en konden bewoners hun mening geven en wensen kenbaar maken. Alle schriftelijke meningen worden verzameld en vormen een basis voor de uitwerking van de plannen.
Bij de tweede bijeenkomst volgt een terugkoppeling en wordt het resultaat toegelicht. Het eerste ontwerp wordt dan gepresenteerd (verwachting januari 2018). Daarna volgt een derde bijeenkomst aan het eind van 2018. Die zal vooral gaan over hoe het project wordt uitgevoerd.

Riolering
De riolering in de Halsterseweg is oud, versleten en functioneert niet goed.

Halsterseweg Noord riolering 1         Halsterseweg Noord riolering 2

De riolering ligt aan beide zijden naast de rijbaan. Het riool is een zogenaamd gemengd rioolstelsel. Dat wil zeggen dat het vuile water, afkomstig van bijvoorbeeld toilet en keuken, gemengd wordt met het schone hemelwater.

Bestaande situatie riolering Halsterseweg Noord

Vooral bij hevige intense regenbuien kan het riool het regenwater nauwelijks verwerken en kan dit leiden tot wateroverlast. In de nieuwe situatie wordt een gescheiden rioolstelsel aangelegd in het midden van de weg. Er komt een aparte rioolbuis voor het vuile afvalwater en een aparte rioolbuis voor het schone hemelwater. Het schone hemelwater wordt afgevoerd naar de vijver Grote Melanen. Het vuile rioolwater wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuivering langs de Tholenseweg.

Nieuwe situatie riolering Halsterseweg Noord

Dit betekent dat de bewoners straks twee huisaansluitingen op gemeentelijke grond krijgen. Eén voor het vuile rioolwater (toilet, keuken) en één voor hemelwater (regenpijp). De gemeente vervangt de huidige huisaansluiting op gemeentelijk terrein tot aan de perceelsgrens. De huisriolering op particulier eigendom wordt dus niet vervangen.Halsterseweg Noord vervangen riolering huis tekening

Voor het hemelwater wordt een nieuwe huisaansluiting aangelegd op gemeentelijk terrein tot aan de perceelsgrens. De gemeente wil graag de regenpijp van de woning aansluiten op het nieuwe hemelwaterriool. Van tevoren vraagt de gemeente toestemming aan bewoners om de regenpijp.

Ontwerp
Het ontwerp voor de nieuwe inrichting wordt in samenwerking met belanghebbenden door de gemeente opgesteld. Het ontwerp is later op deze website te zien.

Documenten:
Presentatie bijeenkomst 29 augustus 2017

Input inwoners oktober 2017