De Schans

Roks, M. (Marloes)

Type woningen

  • Vrijstaand
  • Appartement
  • Rijwoning
  • Twee-onder-één kap
  • Geschakeld

Beschrijving

De Schans in Halsteren is een woonwijk in een groene setting aan de oostzijde van de Steenbergseweg. De nieuwe wijk is een uitbreiding van de bebouwde kom van Halsteren. Door zijn uiteindelijke grootte van ongeveer zeshonderd woningen en voorzieningen krijgt de wijk echter een zeer eigen karakter. Tussen het centrum en het nieuwe woongebied ligt een parkzone (sportpark De Beek e.o.).

Het landschap ten westen van de Schansbaan is van oudsher een glooiend 'coulisselandschap'. Bestaande houtwallen vormen coulissen met daartussen weilanden. Oostelijk van de Schansbaan was oorspronkelijk een heidelandschap. Dit is in de huidige situatie nog te zien aan het open karakter van het gebied. De bestaande boslandschappen rond Fort de Roovere en De Beek worden met elkaar verbonden.

Medio 2007 is begonnen met de bouw van de vijfde fase van De Schans. In deze fase worden circa 360 woningen gebouwd. Er komen zowel appartementen en rijwoningen als twee-onder-een-kap- en vrijstaande woningen. In opdracht van Wonen West Brabant zijn zestig huurwoningen gerealiseerd. Het grootste deel van de woningen bestaat uit koop en is inmiddels gerealiseerd.

Meer informatie

http://www.vanagtmaal.nl/
http://www.bouwfonds.nl/
http://www.vanwijnen.nl/
http://www.wonenwestbrabant.nl/