Parkeren voor gehandicapten

  • Gemeente Bergen op Zoom stelt nieuw gehandicaptenparkeerbeleid uit

    Op 1 juli 2017 voerde de gemeente Bergen op Zoom nieuwe regels in voor het gehandicaptenparkeren. Dit was het gevolg van een raadsbesluit uit 2013. Omdat er onvoldoende is gecommuniceerd over deze wijzingen, stelt het college de invoering van het nieuwe gehandicaptenparkeren nu uit.

  • Informatie over parkeren voor gehandicapten

    Vanaf 1 juli wijzigt er het een en ander voor parkeren voor gehandicapten. Dat geldt voor de aanvraag, de kosten en het daadwerkelijke parkeren. Dat wordt hier toegelicht.

  • Gehandicaptenparkeerkaart

    Mensen met een beperking kunnen in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart. Met zo’n parkeerkaart mag u parkeren op algemene gehandicaptenparkeerplaatsen.