Grondwateroverlast Lepelstraat

Homs, J.J.E. (Etiënne)

In de afgelopen periode zijn verschillende klachten over een hoge grondwaterstand binnengekomen uit de omgeving van de Kerkstraat in Lepelstraat. Naar aanleiding van deze klachten heeft de gemeente een aantal peilbuizen geplaatst die de grondwaterstand over een langere periode meten. Deze peilbuizen worden periodiek uitgelezen. Hier vindt u de meest recente resultaten van het onderzoek.

Mocht u in de omgeving van de Kerkstraat in Lepelstraat wonen, ervaart u ook overlast door een hoge grondwaterstand en heeft u dit nog niet aangegeven? Dan kunt u dat hier melden.