Kapvergunningen en monumentale bomen

Administrator

Kappen van bomen in uw tuin

U kunt uw boom of struik kappen als deze niet valt onder de volgende regelingen:

  • De boomverordening (de boom staat niet op onderstaande monumentale bomenlijst, Herziene verordening 2011);
  • Een bestemmingsplan. Voor meer informatie kunt u bellen via telefoonnummer : 140164
  • De wet Natuurbescherming (als u in het buitengebied bomen of beplanting wilt kappen dan moet u dit wellicht bij de Provincie melden. Meer informatie: Wet natuurbescherming)

Kappen van bomen in de openbare ruimte

De gemeenteraad heeft in juli 2004 besloten om het kapvergunningenstelsel af te schaffen. Soms is het in de openbare ruimte nodig dat bomen gekapt of verplant worden. In de publicatie van 9 januari 2005, de Intrekking Boomverordening 2001 is bepaald dat we dit melden. Tegen de kap- / verplantwerkzaamheden kan geen bezwaar worden aangetekend.

Kappen is soms nodig

We toetsen met een boomoverlastmeter of een boom voor veel overlast of schade zorgt. Daarbij kijken we of de overlast erger is dan de waarde die de boom heeft op die plek. Als de boom voor te veel overlast zorgt halen we hem weg. Als het kan planten we een andere boom terug. Ook als wij aan (bouw)projecten werken moeten er soms bomen worden gekapt. Dan kijken we kritisch of er op die plek weer bomen gezet worden. Dat hoeft niet hetzelfde aantal bomen te zijn. Belangrijk is of de bomen goed tot hun recht komen.
Als er niet genoeg ruimte is in de grond of daarboven is planten we op die plek geen boom meer terug.
Een juiste soort boom en een goede standplaats is essentieel voor een goed, mooi en duurzaam bomenbestand.

Dode en Zieke bomen

We hebben dit jaar al in een deel van de stad gekeken waar de dode en zieke bomen staan. Tijdens het werken aan het groen worden ze zoveel mogelijk vervangen door nieuwe bomen. Als het niet mogelijk is om een nieuwe boom te planten krijgen omwonenden een brief.

Dode bomenlijst
 

Monumentale bomenlijst, beschermen van bomen

Sinds de herziening van de Boomverordening in 2004 en 2011 is het in de meeste gevallen niet meer nodig om een kapvergunning aan te vragen. Hierdoor ontstond echter wel de behoefte aan het veiligstellen van bijzondere bomen of struiken. 

Als u belanghebbende bent kunt u bij de gemeente schriftelijk een verzoek indienen om een boom of struik op de lijst van monumentale bomen te laten plaatsen. Vervolgens wordt uitgezocht of uw verzoek aan de toetsingscriteria voldoet.


.