Bomenbeheerplan

Bob van den Berg

Gemeente Bergen op Zoom kent aan bomen en locaties een status toe om onderscheid te maken en een prioriteit te geven. Uit de volgende categorieën wordt onderscheid gemaakt:

Waardevolle bomen (rode stip)
Bomen met een beschermde status: monumentale bomen, bescherming vanuit het bestemmingsplan, bomen beschermd vanuit het beschermd stadsgezicht en beschermde bomen vanuit in- of uitbreidingsplannen. Ook herdenkingsbomen vallen hieronder, die een monumentale status hebben en door een bordje te herkennen zijn.

Structuurbomen (gele stip)
Bomen vanuit de vastgestelde groene hoofdstructuur, de nog op te stellen nevenstructuren en waardevolle houtopstanden in de woonwijken, vallen onder deze status.

Functiebomen (blauwe stip)               
Deze bomen komen niet voor in de vorige categorieën. Bomen met deze status dienen hoofdzakelijk als aankleding van de woonwijk. Indien deze bomen tot problemen leiden, ondergronds dan wel bovengronds, of de onderhoudskosten onevenredig stijgen in relatie tot de waarde van de boom komen deze bomen in aanmerking tot vervanging. Hierbij moet wel voorop gesteld worden dat problemen of overlast  die veroorzaakt worden door de natuurlijke eigenschappen van een boom (schaduw, luizenplak, blad- en vruchtval) niet gezien worden als een directe aanleiding tot vervanging of verwijdering. 


Status bomen Bergen op Zoom-Zuid

Status bomen Bergen op Zoom-Noord en Halsteren

Status bomen Halsteren en Lepelstraat