Kwaliteit

Administrator

Hoe schoon en veilig is uw leefomgeving?

Dit is vastgesteld door de gemeenteraad in een aantal kwaliteitsniveaus die u terugvindt in het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR). Binnen de openbare ruimte is geen sprake van een continu beeld; het kwaliteitsniveau fluctueert. Wanneer er net een onderhoudsbeurt heeft plaatsgevonden zal het kwaliteitsniveau een A zijn (hoge score) maar naarmate het moment komt dat een onderhoudsbeurt noodzakelijk is, kan en mag het kwaliteitsniveau richting D teruglopen.

Niveau D ( lage score) is het “ingrijpmoment”

Kwaliteit groen

Schouwen

De gemeente meet de kwaliteit van de openbare ruimte. Hierdoor is na te gaan op welke punten het onderhoud en het schoon houden van de openbare ruimte aangepast moet worden. Eens per 4 weken wordt, op basis van een steekproef, het kwaliteitsniveau van bepaalde plekken in de openbare ruimte in de wijken gemeten. Dit wordt gedaan aan de hand van de Schouwgids Bergen op Zoom (versie april 2011). De gids bevat fotoreeksen van verschillende thema’s en onderdelen van de openbare ruimte. Deze fotoreeksen met de daarbij behorende criteria geven een beeld van de kwaliteitsniveaus: van A+ (uitstekend) tot en met D (laag). Niveau D wordt binnen de gemeente Bergen op Zoom gezien als ingrijpmoment en wordt maar beperkt toegestaan binnen de openbare ruimte. 

Middels deze schouw wordt op het onderhoud gestuurd om het onderhoudsniveau constant te houden. 

Hieronder is een  pagina uit de schouwgids als voorbeeld weergegeven.
Kwaliteit Schouwgids