Geveltuin aanvragen

Per aanvraag wordt bekeken of het trottoir breed genoeg is voor de aanleg van een geveltuin. Indien uw aanvraag niet wordt geaccepteerd, ontvangt u van ons bericht. Als wij instemmen met een geveltuin, kan de toezichthouder advies geven over de aanleg. Vanwege de natuursteenbestrating in het centrum van de stad wordt de geveltuin op deze locatie aangelegd door de gemeente Bergen op Zoom. De aanvrager dient zelf voor de beplanting te zorgen. Buiten het centrumgebied kunt u, na ontvangst van de akkoordverklaring, de aanleg van uw geveltuin zelf uitvoeren.

Wat moet u weten?

De volgende voorwaarden gelden voor het gebruik van een geveltuin:

• De geveltuin blijft eigendom van de gemeente Bergen op Zoom. De gemeente heeft de bevoegdheid om op ieder moment, als dat nodig zou zijn, het gebruiksrecht op te zeggen.

• Een geveltuin mag aangelegd worden als de stoep breed genoeg is. Er moet op de stoep altijd een loopruimte overblijven van minimaal 1,20 meter.

• Een geveltuin mag maximaal de breedte van de raampartij(en) of de breedte van de penanten hebben en niet dieper dan 0,30 m zijn.

• Een geveltuin moet zich in voldoende staat van onderhoud bevinden. De aanvrager van de woning is verantwoordelijk voor het onderhoud van de geveltuin.

• De tuin mag geen overlast veroorzaken en/of de doorgang beletten. De aanvrager zorgt er voor dat voorbijgangers zich niet prikken of ergens tegenaan botsen. De beplanting mag niet over de straat hangen.

• In de geveltuin zijn bomen of ander diepwortelende beplanting niet toegestaan. De huiseigenaar moet akkoord zijn met de aanleg van de geveltuin.

• Bij verhuizing moet de volgende bewoner de verantwoordelijkheid voor de geveltuin op zich nemen. Indien dit niet gewenst is, moet de stoep in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht. Hiervoor dient men contact op te nemen met de gemeente Bergen op Zoom.

• Bij werkzaamheden aan kabels of leidingen zou het kunnen dat de geveltuin verwijderd moet worden of beschadigd raakt. De gemeente, of een ander uitvoerend bedrijf, kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld. Uiteraard wordt schade bij werkzaamheden zoveel mogelijk vermeden.