Buurtbemiddeling

Bob van den Berg

Ruziënde buren, geluidsoverlast, afval dat in andermans tuin wordt gegooid of terroriserende kinderen? Opgeleide bemiddelaars van Buurtbemiddeling Bergen op Zoom bieden de uitkomst voor veel burenproblemen.

Buurtbemiddeling is er voor alle inwoners van de gemeente Bergen op Zoom. De kracht van de bemiddelaars is dat ze de tijd nemen om echt naar het verhaal te luisteren en mensen helpen (weer) met de buren in gesprek te gaan. De bemiddelaars zijn niet alleen gericht op een oplossing, maar ook op wat er achter de ergernissen of frustraties zit. Zo ontstaat er inzicht in wat er verkeerd is gegaan en welke rol de buren daarbij spelen. Als inwoner gaat u met uw buren in gesprek en vertelt u ieder uw verhaal. Na dit gesprek faciliteert de bemiddelaar een bemiddelingsgesprek. Tijdens dit gesprek maakt u afspraken om in de toekomst goed met elkaar om te gaan.

De 25 bemiddelaars hebben in 2017 in driekwart van de gevallen kunnen bijdragen aan het vinden van een oplossing.

Wilt u hulp of advies bij problemen met uw buren, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met de coördinator Buurtbemiddeling: Matthijs van der Mey via 0164-237056 of buurtbemiddelingboz@wijzijntraversegroep.nl

Heeft u interesse om bemiddelaar te worden? Neem dan contact op voor een kennismakingsgesprek.

Buurtbemiddeling Bergen op Zoom is onderdeel van WijZijnTraversegroep.