Asbest verwijderen

Als u asbest uit een gebouw wilt verwijderen, moet u daar melding van doen bij de gemeente.

U doet de melding via het Omgevingsloket online.

Daarbij maakt het niet uit hoeveel asbest u wilt verwijderen. In het Bouwbesluit 2012 staat aangegeven wanneer en onder welke voorwaarden een melding gedaan moet worden. Het asbest moet in de meeste gevallen verwijderd worden door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf (zie de website van Ascert voor een overzicht van gecertificeerde asbestinventarisatie- en asbestverwijderingsbedrijven).

 • Voor kleine hoeveelheden geschroefde golfplaten (<35m2 per kadastraal perceel) geldt een andere procedure. Ook dit moet u melden in het Omgevingsloket. Maar dan krijgt u binnen 5 werkdagen per post een bevestiging. Hiermee kunt u het asbest afgeven bij Saver.
 • Grotere hoeveelheden of bij andere asbesthoudende materialen mag niet zelf afvoeren. Dit moet door een gecertificeerd bedrijf gebeuren. Ook dan moet u dit melden via het Omgevingsloket. Hiervoor geldt een procedure van 4 weken. En aan de melding moet een asbestinventarisatierapport toegevoegd worden. 

Wat moet u weten?

Niet iedereen mag zelf asbest verwijderen.

Asbestvezels zijn erg schadelijk en mensen die er aan blootgesteld worden lopen een fors gezondheidsrisico. Asbestvezels komen vrij als het materiaal waarin de asbestvezels zitten ernstig verweerd is en niet hechtgebonden (meer) is. Asbestvezels kunnen ook vrijkomen doordat het asbesthoudende materiaal wordt gebroken.

Om gezondheidsschade te voorkomen mag materiaal dat asbest bevat alleen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf worden verwijderd. Dat bedrijf kan namelijk alle maatregelen nemen die nodig zijn om besmetting, als gevolg van het verwijderen, te voorkomen. Op die hoofdregel bestaat echter een uitzondering. U mag asbest zelf demonteren en afvoeren naar de milieustraat als het asbest in hele delen, dus zonder het te breken, kan worden gedemonteerd. Dat is alleen mogelijk wanneer het asbesthoudend materiaal met nog functionerende schroeven is gemonteerd. Asbestplaten die met ernstig gecorrodeerde, niet meer werkende schroeven of met spijkers zijn bevestigd mag u nooit zelf verwijderen. Bij het verwijderen zal het materiaal namelijk breken en bij het breken komen asbestvezels vrij. U mag particulier maximaal 35 m² asbest, per kadastraal perceel, verwijderen (= demonteren en afvoeren).

Als u particulier asbest wilt demonteren en afvoeren moet u daarvoor het volgende doen: 

- U dient vijf dagen voorafgaand aan de start van het demonteren en afvoeren een sloopmelding in. De sloopmelding dient u in te dienen via het landelijke portaal www.omgevingsloket.nl. Met behulp van uw DigiD dient u een melding in voor het verrichten van sloopwerkzaamheden. Onder deze sloopwerkzaamheden wordt ook het demonteren van asbesthoudend materiaal verstaan;

- U wacht na de indiening van de sloopmelding vijf dagen voordat u met de werkzaamheden begint. Een medewerker van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant kan in die periode van vijf dagen met u contact opnemen over de behandeling van uw melding, of het plannen van een toezicht controle tijdens het verwijderen van het asbest. 

 

 • Bedrijven moeten asbest altijd laten verwijderen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.
 • De afhandeling van de melding en het toezicht op de melding heeft de gemeente uitbesteed aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Informatie omtrent de afhandeling van uw sloopmelding kunt u inwinnen via het telefoonnummer 013 206 0100
 • Nadere informatie omtrent asbest kunt u vinden op https://www.infomil.nl/onderwerpen/asbest/

Let op:

Asbesthoudend dakbeschot niet zelf verwijderen

Veel mensen denken dat ze asbesthoudend dakbeschot (materiaal onder de dakpannen) zelf mogen verwijderen en hier geen sloopmelding voor nodig hebben. Dit is niet het geval! Omdat het dakbeschot vastgespijkerd is, komen er bij slopen onvermijdelijk (asbest)vezels vrij. Daarom moet een gespecialiseerd bedrijf het dakbeschot weghalen. Ook hiervoor moet u een sloopmelding indienen ten minste 4 weken voor aanvang van de sloopwerkzaamheden. De melding dient voorzien te zijn van een asbestinventarisatierapport.

Asbesthoudend rookkanaal niet zelf verwijderen

Om een asbesthoudend rookkanaal te verwijderen moeten destructieve werkzaamheden worden uitgevoerd waarbij stof en mogelijk ook asbesthoudende vezels vrij kunnen komen. Daarnaast zal het rookkanaal niet in zijn geheel afgevoerd kunnen worden maar worden opgedeeld in delen. Daarom moet een gespecialiseerd bedrijf het rookkanaal weghalen. Ook hiervoor moet u een sloopmelding indienen ten minste 4 weken voor aanvang van de sloopwerkzaamheden. De melding dient voorzien te zijn van een asbestinventarisatierapport.

Kosten

U betaalt de kosten voor het verwijderen van asbest zelf.

 

Gaat u meer dan 35 m² asbest verwijderen van uw dak? Dan kunt u wellicht subsidie aanvragen. Voor meer informatie kijkt u op de website over de subsidieregeling. Bedrijven kunnen daarnaast in aanmerking komen voor een fiscale regeling.

Contact

U doet de melding via het Omgevingsloket online.

Termijn

U doet de melding minimaal 4 weken vóór u met het sloopwerk begint. Soms kunt u de melding 5 werkdagen vóór de start van het slopen doen. Dit kan bijvoorbeeld bij woningmutaties om te voorkomen dat het gebouw onnodig leeg komt te staan. De termijn van 5 werkdagen geldt ook voor particulieren die asbest zelf gaan verwijderen. Het gaat om het verwijderen van maximaal 35 m² asbest dat vast zit in een ander materiaal (hechtgebonden asbest).

Meenemen

 • U kunt de melding doen via het omgevingsloket op de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
 • U heeft daarvoor wel uw DigiD inlogcode nodig (voor bedrijven uitsluitend nog via 'eHerkenning', kijk hiervoor op de website van het ministerie van Economische Zaken).
 • U krijgt schriftelijk antwoord van het bevoegd gezag (inclusief de voorwaarden waaronder u het asbest kunt slopen en afvoeren).

Bij de aanvraag moet een asbestinventarisatierapport worden gevoegd.

Dit hoeft niet voor:

Particulieren die maximaal 35 m² asbestplaten of maximaal 35 m² asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde vloerbedekking willen verwijderen. U mag de asbest zelf uit uw huis of bijgebouw van uw huis verwijderen.

 • Bedrijven die asbesthoudende onderdelen verwijderen, zoals:
  • vloerplaten onder verwarmingstoestellen
  • beglazingskit in de constructie van kassen
  • rem- en frictiematerialen
  • pakkingen uit verbrandingsmotoren
  • verwarmingstoestellen met een vermogen van maximaal 2.250 kW