Paspoort en identiteitskaart voor Nederlanders die in het buitenland wonen

Bent u een Nederlander die in het buitenland woont? Dan kunt u in de gemeente Bergen op Zoom een nieuw paspoort of een nieuwe identiteitskaart aanvragen. Dit kan alléén op afspraak.

Een afspraak maken: 

 • U kunt voor 1 of 2 personen een afspraak maken. Let op: Geen postcode of DigiD invullen in het afspraakformulier.
 • Rekent u op een half uur voor 1 afspraak (dus voor 1 of 2 personen).
 • De gegevens van de 2e persoon (naam en geboortedatum) graag invullen bij: opmerkingen.
 • Komt u met méér dan 2 personen belt u ons dan. Dan kijken we in onze agenda wanneer dat kan.
 • Leest u voordat u de afspraak maakt zorgvuldig alle informatie door! Zodat u ook zeker bent dat u alle documenten meebrengt die nodig zijn. 

Afspraak maken voor een paspoort

Afspraak: identiteitskaart

Nadat u de afspraak heeft gemaakt ontvangt u van ons een e-mail met daarin de afgesproken datum en tijd. Daarin staat wat u moet meebrengen naar uw afspraak. Met een link in deze e-mail maakt u uw afspraak definitief.

Kosten

Tarieven 2018

 • Nationaal paspoort / zakenpaspoort / faciliteitenpaspoort voor een persoon die 18 jaar of ouder is (geldigheid 10 jaar): € 100,75
 • Nationaal paspoort / zakenpaspoort / faciliteitenpaspoort voor een persoon onder de 18 jaar (geldigheid 5 jaar): 87,40
 • Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die 18 jaar of ouder is (geldigheid 10 jaar): € 89,50
 • Nederlandse identiteitskaart voor een persoon onder de 18 jaar (geldigheid 5 jaar): € 67,45

U betaalt bij de aanvraag. Dit kan contant of met uw pinpas/bankkaart met het Maestro logo of met uw Creditcard (Visa of Mastercard).

Thuisbezorgen van reisdocumenten voor Nederlanders in Vlaanderen
De kosten voor het thuisbezorgen voldoet u bij de aanvraag.

 • Per document € 25,--
 • Ieder volgend document op hetzelfde adres € 7,00

Contact

Heeft u nog vragen? Mail dan naar publieksdiensten@bergenopzoom.nl of bel 0031 164 27 70 00. Bellen kan iedere werkdag van 9.00 tot 16.00 uur. Vrijdag tot 13.00 uur.

Meenemen

Let op: alle documenten die u meebrengt moeten origineel zijn. Dus geen kopieën!

 • Uw Nederlandse en buitenlandse reisdocumenten. Ook als deze verlopen zijn.
 • Heeft u geen Nederlands reisdocument? Brengt u dan een recent afschrift van uw geboorteakte mee.
 • Bent u in Bergen op Zoom geboren? Dan hoeft u geen geboorteakte mee te brengen.
 • Heeft u nooit in Nederland gewoond? Of bent u vóór 1 oktober 1994 uit Nederland vertrokken? Dan moet u een recent afschrift van uw geboorteakte meebrengen. Deze kunt u aanvragen in uw geboorteplaats. Komt uw afschrift uit een ander land dan Nederland? Dan ziet u hier of dit vertaald en/of gelegaliseerd moet zijn. Internationale afschriften hoeven niet vertaald te worden.
 • Een recent bewijs van inschrijving in uw woonplaats. Met daarop uw nationaliteit.
 • Een recente kleurenpasfoto. Zie hier de regels voor de pasfoto. De fotocabine in ons stadskantoor is geschikt voor mensen vanaf 8 jaar.
 • Wilt u voor de eerste keer de naam van uw partner in uw nieuwe reisdocument laten vermelden? Brengt u dan uw huwelijksakte of akte van partnerschapsregistratie mee.
 • Is uw Nederlandse reisdocument vermist? Dan moet u dit eerst melden bij de plaatselijke politie. U krijgt dan een proces-verbaal. Dat proces-verbaal moet u meebrengen naar uw afspraak.
 • Komt uw document uit een anderstalig land? Dan ziet u hier of dit vertaald en/of gelegaliseerd moet zijn.
 • U betaalt tijdens de afspraak. Brengt u daarom ook contant geld, uw pinpas/bankkaart met het Maestro logo of uw creditcard mee.

Is de aanvrager minderjarig? Dan brengt u ook nog mee:

Voor een paspoort (jonger dan 18 jaar) of een identiteitkaart (jonger dan 12 jaar):

 • Een recent afschrift uit het geboorteregister (niet ouder dan 6 maanden)
 • Een "Verklaring van geen bezwaar tegen afgifte reisdocument". U vindt de link naar dit formulier bovenaan op deze pagina. Dit formulier moet ondertekend worden door de gezaghebbende ouders of voogden.
 • Bewijsstuk van de gezinssamenstelling. Dit kunt u opvragen bij de gemeente waar de minderjarige woont.
 • Bij adoptie: de adoptiepapieren volgens het Haags Adoptieverdrag. 

 

We behouden het recht om aanvullende bewijsstukken en/of documenten aan u te vragen. Niet complete aanvragen worden niet in behandeling genomen. 

Wanneer kunt u het reisdocument ophalen?

 • Onze medewerker bespreekt dit met u tijdens uw afspraak. Als uw aanvraag compleet is, is dit meestal na 3 werkdagen.
 • Let op: De persoon die op het reisdocument staat moet deze zelf komen ophalen. Dus als het om een reisdocument voor een kind gaat, moet het kind meekomen.
 • Voor het ophalen van het reisdocument hoeft u geen afspraak te maken. U kunt hier gewoon bij de receptie om vragen.
 • Afhalen kan tijdens de openingstijden

Woont u in Vlaanderen? Dan kunt u uw reisdocument thuis laten bezorgen.

Een reisdocument mogen wij niet naar u opsturen. Als u in Vlaanderen woont, kunt u het reisdocument door een speciale bezorgdienst thuis laten bezorgen. Let op hier zijn kosten aan verbonden! Deze kosten betaalt u vooraf tijdens uw afspraak.

Veelgestelde vragen

Ik kan geen afspraak maken omdat de postcode geweigerd wordt

Als u in het buitenland woont, hoeft u de postcode niet in te vullen. Alleen de vragen met een sterretje zijn verplicht door u te beantwoorden.

Ik kan geen afspraak maken omdat ik geen DigiD code heb.

Voor het maken van een afspraak heeft u geen DigiD code nodig.

Ik heb de afspraak gemaakt maar ik heb geen bevestigingsmail gekregen. Wanneer ontvang ik die?

U krijgt automatisch een bevestigingsmail nadat u de afspraak heeft gemaakt. Het kan zijn dat deze bij u in de ongewenste e-mail/spam mailbox terecht is gekomen. 

Na het maken van een afspraak, ga ik het digitale aanvraagformulier invullen. Hoe moet ik dit ondertekenen?

Door onderaan het formulier aan te vinken dat u alles naar waarheid ingevuld heeft. Daarna wordt het formulier automatisch naar ons verzonden. 

Ik heb een geldig Nederlands paspoort. Moet ik dan toch een geboorteakte meebrengen?

Als u nooit in Nederland heeft gewoond, of voor 1994 bent vertrokken uit Nederland, vragen we een recent afschrift van uw geboorteakte. Zo weten we zeker dat we de correcte persoonsgegevens in uw nieuwe paspoort vermelden. 

Mijn kinderen zijn in Nederland geboren en zijn na 1994 uit Nederland vertrokken. Moet ik dan toch een geboorteakte overleggen?

Om de gezagsverhouding te kunnen bepalen, vragen we aan alle minderjarigen (aanvraag paspoort jonger dan 18 jaar; aanvraag identiteitskaart jonger dan 12 jaar) een recent afschrift van de geboorteakte.

Ik ben gescheiden en heb geen contact met de vader van mijn kinderen. Hoe moet ik dat doen met de toestemming?

Na echtscheiding blijven beide ouders het gezag houden. Alleen de rechter kan het gezag veranderen. Is dat niet gebeurd, dan moeten beide ouders allebei toestemming geven (aanvraag paspoort tot 18 jaar, identiteitskaart tot 12 jaar). De vader kan via de e-mail schriftelijk toestemming geven, door het formulier na ondertekening te scannen plus een kopie van het paspoort en dit naar ons te mailen. 

Moeten beide ouders meekomen naar de afspraak die ik heb voor mijn kinderen?

Nee, dat hoeft niet. De (gezaghebbende) ouders moeten wel schriftelijk toestemming geven voordat wij de aanvraag in behandeling nemen (paspoort tot 18 jaar, identiteitskaart tot 12 jaar). Hiervoor moet u het formulier boven aan deze pagina invullen en meebrengen samen met een kopie van het paspoort van de ouders. Dit formulier heet: "Verklaring van geen bezwaar tegen afgifte reisdocument". 

Moeten mijn kinderen ook meekomen naar de afspraak?

Iedere persoon die een reisdocument aanvraagt, moet meekomen naar de afspraak. Dit geldt ook voor kinderen die een reisdocument willen. Ook bij het afhalen of bezorgen moet iedere aanvrager persoonlijk aanwezig zijn.