Volwasseneneducatie

Administrator

Niet iedereen heeft de mogelijkheid om op eigen kracht bij te blijven bij de ontwikkelingen in onze huidige, op kennis gerichte, samenleving. Diverse vormen van educatie, die gericht zijn op specifieke doelgroepen vanaf 18 jaar en ouder, kunnen deze groepen ondersteunen.

De doelstelling van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) is;

Educatie is gericht op bevordering van de zelfredzaamheid van volwassenen en waar mogelijk sluit de educatie aan op het ingangsniveau van het beroepsonderwijs. Volwasseneneducatie zelf omvat dus alleen activiteiten op het niveau van basis- en voortgezet onderwijs.De volgende opleidingen kunnen worden gevolgd;

  • opleidingen Nederlandse taal en rekenen, gericht op alfabetisering en op het bereiken van het ingangsniveau van het beroepsonderwijs;
  • opleidingen Nederlands als tweede taal I en II (Nederlands is dan niet uw moedertaal);
  • opleidingen Nederlands als tweede taal, gericht op alfabetisering of op beheersing van een basisniveau Nederlandse taal.

Sinds de invoering van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) in 1997 zijn gemeenten verantwoordelijk voor dit educatieve aanbod. De rijksoverheid steunt de gemeenten hiervoor financieel maar heeft de voorwaarde (tot 2015) dat deze financiële bijdrage wordt ingezet via één of meerdere Regionale Opleidingscentra (ROC).

Interesse?

  • Heeft u interesse om uw taal of rekenvaardigheden bij te spijkeren?
  • Bent u analfabeet (of kent u iemand die analfabeet of laaggeletterd is) en wilt u leren lezen en schrijven in uw moedertaal?
  • Bent u Pool, Roemeen, of Bulgaar (of andere nationaliteit) en is Nederlands niet uw moedertaal, maar zou u het wel graag leren? 

Meld u dan aan bij het ROC West Brabant, Kellebeek College Via; 0165-554990 of kellebeek@rocwb.nl.

Digitale vaardigheden

Gratis cursussen digitale vaardigheden in bibliotheek Bergen op Zoom. Bij Klik en Tik kan iedereen terecht die nog helemaal niet om kan gaan met internet en een computer. Digisterker vraagt een beetje omgang met de computer en is voor mensen die moeite hebben met digitale (overheids)formulieren zoals bijvoorbeeld huurtoeslag of een identiteitsbewijs aanvragen en het gebruik van DigiD.

Klik hier voor meer informatie.