Trajectbegeleiding

Administrator

Ben je tussen de 18 en 23 jaar oud en woon je in de gemeente Bergen op Zoom, Steenbergen of Woensdrecht? Ben je gestopt met school? Heb je geen werk en zit je thuis? En wil je weten wat je met jouw talenten kunt doen?

RMC / Voortijdig Schoolverlaters

Wanneer je zonder startkwalificatie van school komt, wordt dit geregistreerd. De overheid heeft aan gemeenten de wettelijke taak gegeven jongeren zonder startkwalificatie trajectbegeleiding aan te bieden.

Startkwalificatie

Een startkwalificatie is een diploma van het middelbare beroepsonderwijs (MBO) op minimaal niveau 2 (BOL of BBL) of een HAVO of VWO diploma. 

Let op: een VMBO diploma en een MBO diploma van niveau 1 gelden dus niet als startkwalificatie.

Trajectbegeleiding

Is het bovenstaande op jou van toepassing, meld je dan bij één van de trajectbegeleiders.

Je krijgt een intakegesprek om je interesse te peilen en we maken samen met jou een plan van aanpak. 
Dit plan kan zijn: terug naar school, eventueel een andere school en/of opleiding zoeken, of een combinatie van opleiding en werken. De keuze hangt af van je interesse en je mogelijkheden. 
Is er meer met je aan de hand en wil je hier hulp en begeleiding bij hebben, dan nemen we dit in het plan mee. Aan deze hulp en begeleiding wordt dan eerst gewerkt, zodat je weer goed in je vel komt te zitten. Je kunt dan weer vrijuit het onderwijs of het werkonderdeel van het plan volgen.

Verdere Inlichtingen

Indien je meer vragen hebt over trajectbegeleiding of wanneer je een afspraak wilt maken, neem dan contact op met één van de trajectbegeleiders:

Helma Vriens: tel nr: 0164 – 277335 of h.vriens@bergenopzoom.nl
Ilja van Tetterode: tel nr: 0164 – 277138 of i.vantetterode@bergenopzoom.nl

*RMC staat voor Regionale Meld-en Coördinatiefunctie