Rookverbod in de horeca

Roks, M. (Marloes)

Wat betekent het verbod voor de horeca-ondernemer? Wat is de rol van de gemeente hierin?

Sinds 1 juli 2008 geldt in Nederland een rookverbod voor de horeca. Daarvoor werd destijds een uitzondering gemaakt op het rookverbod voor kleine cafés. In 2014 heeft de Hoge Raad, naar aanleiding van een door de Nederlandse Niet-rokersvereniging aangespannen procedure, al uitspraak gedaan dat die uitzondering onverbindend was.

De Nedelandse Niet-rokersvereniging heeft ook een procedure tegen de Staat aangespannen tegen de uitzondering voor speciale rookruimtes. De Hoge Raad heeft in die procedure vandaag uitspraak gedaan. Uit die uitspraak volgt dat de uitzondering op het rookverbod voor rookruimtes in horeca-inrichtingen definitief ongeldig is.

Wat is de rol van de gemeente hierin?
De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) is belast met het toezicht op de naleving van het rookverbod. De gemeente heeft hierin geen rol. De gemeente kan in ieder geval in dit verbod geen verandering brengen.

Wat betekent het verbod voor de horeca-ondernemer?
De Hoge Raad heeft vrijdag 27 september deze uitspraak gedaan. Op dit moment heeft de NVWA nog geen informatie naar buiten gebracht over de consequenties van het rookverbod en over de wijze waarop hiermee in de uitoefening van de bevoegdheid zal worden omgegaan. De gemeente speelt hierin geen rol. De uitzondering voor rookruimtes is onverbindend. Dat brengt mee dat de rookruimtes dus per direct niet langer zijn uitgezonderd van het verbod. Het is raadzaam berichtgeving vanuit de rijksoverheid goed te volgen en eventuele info en instructies van rijksoverheid / de NVWA tijdig op te volgen. Hieronder een link naar een redactioneel artikel op rechtspraak.nl met toelichting over de uitspraak en met daarin ook een link naar de uitspraak zelf.

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden/Nieuws/Paginas/Rookruimtes-in-horeca-zijn-niet-toegestaan.aspx