Pilot Rent a Boa: nu in zuidelijk Bergen op Zoom

Emmy Prinse

Op donderdag 24 oktober is de tweede pilotdag van Rent a Boa. Inwoners kunnen boa’s ‘inhuren’ voor overlast die zij ervaren. De boa’s gaan op 24 oktober naar het zuidelijke deel van Bergen op Zoom (Fort-Zeekant, Centrum, Warande, Bergse Plaat, Havenkwartier, Gageldonk, Borgvliet, Heimolen). Ervaar je overlast in dit gebied? Huur dan nu een boa in.

Bevoegdheden BOA’s – waarvoor kun je een BOA inhuren?
Je kunt een boa inhuren voor taken die onder de bevoegdheid van boa’s vallen. Veel meldingen die bij ons binnenkomen moeten we doorzetten naar de politie. Het gaat dan bijvoorbeeld om meldingen die gaan over het handhaven van wetten en regelgeving, politietoezicht ter voorkoming van overtredingen en misdrijven en controle op verkeer (zoals alcohol en snelheid).

Je kunt een boa inhuren voor de volgende taken:

•            Overlast van dak- en thuislozen

•            Zwerfafval en gedumpt afval

•            Jeugdoverlast

•            Illegale plaatsing objecten in de openbare ruimte

•            Uitstallingen en reclame-uitingen

•            Illegaal kamperen

•            Hondenpoep en loslopende honden

•            Woonoverlast (m.u.v. onrechtmatige bewoning)

•            Plakken en bekladden

•            Parkeerexcessen (bijv. parkeren op de stoep of voor een uitrit)

•            Aanhangers, caravans en fietsen (verwaarloosd, te lang of verkeerd geplaatst, geen duidelijke eigenaar)

•            Hotspots van simpele verkeersovertredingen (zoals stilstaand verkeerd, verkeerd weggebruik, negeren van de rijrichting)

•            Overige A.P.V.- feiten en lokale verordeningen (zoals terrassen)

 

Werkwijze – hoe huur je een BOA in en wat doen de BOA’s met je melding?
Je kunt t/m woensdag 23 oktober een boa inhuren met een melding via de BuitenBeter app of via het contactformulier ‘Melding voor handhaving’ op de gemeentelijke website o.v.v. ‘Pilot Rent a BOA’. De teams gaan op pad van 13.00 uur – 19.30 uur. We geven op de pilotdag zelf updates via Facebook over wat de boa’s doen en wat zij aantreffen. Zo kan iedereen meelezen over wat er gebeurt. 

Op de pilotdagen pakken we graag al jullie meldingen op. We hopen op jullie begrip dat wanneer er veel meldingen binnenkomen, we alsnog een selectie moeten maken. Als we je melding niet opvolgen tijdens een van deze pilotdagen, dan doen we dit in de week erna. Je input is dus altijd waardevol! Ook als je opmerkingen of tips hebt over onze werkwijze tijdens de pilot dan horen we het graag. We geven op iedere melding een terugkoppeling. Ook geven we via Facebook continu updates over de meldingen die onze teams oppakken. Zo kan iedereen zien wat onze boa’s op de pilotdagen doen.

De pilot Rent a BOA kent drie operationele acties die samenvallen met de clusterdagen van de politie. Boa’s en politie gaan op deze dagen samen op pad. Zo versterken de boa’s en politie hun samenwerking en halen zij het maximale uit de pilot. 

Voor de pilot hebben we Bergen op Zoom opgesplitst in gebied Noord (Lepelstraat, Halsteren, Tuinwijk, Noordgeest en Meilust) en gebied Zuid (Fort-Zeekant, Centrum, Warande, Bergse Plaat, Havenkwartier, Gageldonk, Borgvliet, Heimolen). Op woensdag 26 juni gaan we naar Noord, op donderdag 24 oktober naar Zuid en op donderdag 7 november weer naar Noord.

 

Datum

Locatie

Tijd

Meldingen doorgeven van

26-06-2019

Gebied Noord

14:30 uur – 21:30 uur

19-06 tot 25-06

24-10-2019

Gebied Zuid

13.00 uur – 19.30 uur

16-10 tot 23-10

07-11-2019

Gebied Noord

volgt

30-10 tot 6-11

Na iedere pilotdag evalueren we hoe het is gegaan. We passen onze werkwijze aan waar nodig.