Maaien van sloten en oevers in Bergen op Zoom

Bob van den Berg

Binnenkort start Waterschap Brabantse Delta weer met het jaarlijkse maaionderhoud van alle sloten, oevers en bermen in West-Brabant en dus ook in Bergen op Zoom. Maaien is belangrijk want als oevers niet goed worden onderhouden, slibben de watergangen dicht. Dat kan leiden tot wateroverlast en bovendien is het slecht voor planten en dieren in en rondom het water. In de zomer kan het dichtslibben bijvoorbeeld leiden tot blauwalg, stank en vissterfte. Voor goed waterbeheer is het dus van belang dat alle sloten, vaarten en kanalen goed worden onderhouden.

Maaien beïnvloedt de natuur in en om de oevers (de ecologische kwaliteit). Met name de manier van maaien en de periode waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd, zijn van belang. Het waterschap stemt daarom het maaibeheer af op de ecologische functie van een oever. Hiermee voorkomen we wateroverlast of -tekort en denken we aan flora en fauna in en rondom het water. En daarom zijn er verschillende maaiperiodes gedurende het jaar om de rietzones, moeraszones, vijvers, sloten, bermen en taluds te maaien.

Periodes maaien
Tussen 1 juni en 15 juli: bermen en taluds
Tussen 15 juli en 1 september: bermen, taluds en uitmaaien waterpartijen/moeraszones
Tussen 1 september en 1 november: bermen, taluds en uitmaaien 
watergangen

Niet in elke periode wordt elke watergang gemaaid, dat is niet nodig. Op de maaikaart vindt u waar en wanneer er wordt gemaaid. Aanspreekpunt voor de uitvoering van alle werkzaamheden is de toezichthouder van het waterschap. Meer informatie vindt u op de website van Waterschap Brabantse Delta