maart

 • Wilt u meepraten over het verkeersregime in de binnenstad?

  Het verkeersregime heeft betrekking op al het verkeer en alle activiteiten rondom verkeer die plaatsvinden in de binnenstad.

 • Wil jij helpen de jeugdhulp in West-Brabant West te verbeteren?

  Dan zijn we opzoek naar jou! Ben je tussen de 16-25 jaar en heb je in de periode van 2015-2018 thuis begeleiding of ondersteuning vanuit bijvoorbeeld het CJG of de gemeente ontvangen in West-Brabant West* ? Of heb je een kind dat in de periode van 2015-2018 ambulante jeugdhulp ontvangen heeft in deze regio?

 • Openbare vergadering COVM Woensdrecht 11 april 2019

  De Commissie Overleg & Voorlichting Milieuhygiëne vliegbasis Woensdrecht bestaat uit vertegenwoordigers van de Ministeries van Defensie en I&M, de provincie (NB en Z), gemeenten, belangenorganisaties en omwonenden van de vliegbasis en heeft als taak de Minister van Defensie te adviseren over maatregelen die de geluidhinder van de vliegbasis kunnen beperken. Tevens geeft de COVM voorlichting over de geluidsaspecten behorende bij het vliegverkeer van de vliegbasis.

 • Forum voor Democratie ook in Bergen op Zoom grootste

  In Bergen op zoom is forum voor Democratie met de verkiezingen voor Provinciale Staten de grootste partij geworden. Met 16,6% van de stemmen is de partij in één klap het grootste. Overigens is dat in meerdere plaatsen in westelijk Noord-Brabant het geval.

 • Tracés in beeld na werkateliers met alle betrokkenen

  Vandaag presenteert TenneT Projectboek 3 'Tracés in beeld' over het voorgenomen tracé van de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Tilburg. Het projectboek beschrijft de resultaten van de uitwerking van het voorgenomen tracé dat de minister van Economische Zaken in juli 2017 heeft gekozen.

 • Bergs college steekt handen uit mouwen tijdens NLdoet

  Burgemeester Frank Petter en de wethouders Andrew Harijgens, Evert Weys, Annette Stinenbosch, Patrick van der Velden en gemeentesecretaris Theo Wingens hebben vrijdag meegedaan aan de vrijwilligersactie NLdoet.

 • Verbouwing ISD Brabantse Wal

  Vanaf 18 maart vindt er een verbouwing plaats bij de ISD (Intergemeentelijke Sociale Dienst) Brabantse Wal aan de Jacob Obrechtlaan 4. De verbouwing is bedoeld, om te zorgen voor een betere dienstverlening voor onze inwoners. De verbouwing zal ongeveer 7 weken duren.

 • Start inschrijving voor bezoekers 'KIJK BINNEN BIJ BEDRIJVEN'

  In de week van maandag 1 t/m zaterdag 6 april zetten ruim 80 bedrijven en organisaties op de Brabantse Wal (Steenbergen, Woensdrecht en Bergen op Zoom) hun deuren wagenwijd open. Op 1 maart is het inschrijven voor KIJK BINNEN BIJ BEDRIJVEN gestart voor iedereen die binnen wil kijken bij een bedrijf of organisatie. Op zoek naar een (nieuwe) baan, een stageplek, vrijwilligerswerk of gewoon nieuwsgierig? Iedereen kan zich aanmelden.