Gemeente Bergen op Zoom zet fontein in Binnenschelde voorlopig uit om onrust te voorkomen

Splinter, F. (Fabiola)

De gemeente Bergen op Zoom heeft zondag de fontein in de Binnenschelde uitgezet. Aanleiding is de vragen die zijn ontstaan, nadat in de media gewag is gemaakt van een mogelijk gevaarlijke situatie, omdat blauwalg door verneveling via de fontein zou worden verspreid.

Voor het uitzetten van de fontein worden normaliter reguliere protocollen doorlopen. Het water van de Binnenschelde wordt getest door het Waterschap Brabantse Delta. Mocht er zich een probleem voordoen met de kwaliteit van het water, dan krijgt de gemeente hierover signalen vanuit het Waterschap, de Provincie en de OMWB. Vervolgens wordt dan automatisch de fontein uitgezet. Tot op heden zijn hiervoor geen signalen ontvangen bij de gemeente Bergen op Zoom.  

Naar de mening van het college moet echter alles worden gedaan om maatschappelijke onrust te voorkomen. Daarom wordt de fontein voorlopig uit bedrijf genomen. De komende week zal er samen met het Waterschap  Brabantse Delta gekeken worden naar de precieze waarden van het water. Aan de hand van die uitkomsten wordt dan besloten de fontein wel of niet terug aan te zetten.