juni

 • Gemeente Bergen op Zoom zet fontein in Binnenschelde voorlopig uit om onrust te voorkomen

  De gemeente Bergen op Zoom heeft zondag de fontein in de Binnenschelde uitgezet. Aanleiding is de vragen die zijn ontstaan, nadat in de media gewag is gemaakt van een mogelijk gevaarlijke situatie, omdat blauwalg door verneveling via de fontein zou worden verspreid.

 • Fontein Binnenschelde

  Omroep Brabant en de NOS melden dit weekend dat de fontein in de Binnenschelde vanwege verneveling van blauwalg, gevaar op zou leveren voor de omgeving. Volgens onze informatie zit er echter op dit moment geen toxische blauwalg in de Binnenschelde. Samen met Waterschap Brabantse Delta houden we dit constant in de gaten. Mocht die situatie veranderen dan wordt de fontein automatisch uitgezet.

 • Ziekenhuis-CJG schakel tussen Bravis en Jeugdhulpverlening

  Het ziekenhuis-CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) is een nieuwe, laagdrempelige voorziening voor jongeren en ouders met vragen over opgroeien en opvoeden. Per 1 juni zijn de negen gemeenten van West-Brabant West gestart met een ziekenhuis-CJG in het Bravis ziekenhuis. Het ziekenhuis-CJG is een schakel tussen kinderartsen van het Bravis ziekenhuis en Jeugdhulpverlening in samenwerking met de Jeugdgezondheidszorg.

 • Rent a BOA

  Inwoners van de gemeente Bergen op Zoom hebben dagelijks te maken hebben met diverse soorten van eenvoudige overlast. Te denken valt aan foutparkeerders, zwerfafval, hondenpoep etc. Vaak worden deze overlastgevende situaties bij de gemeente en politie gemeld, maar inwoners zien niet altijd wat er met hun melding gedaan is of wordt. Er komen zoveel meldingen binnen dat onze BOA’s een selectie moeten maken op basis van o.a. impact, urgentie en veiligheid. Door een beperkte BOA capaciteit komt het voor dat zij op sommige meldingen pas weken of maanden later opvolging geven terwijl sommige meldingen geen opvolging krijgen. Een deel van de meldingen valt niet onder de bevoegdheid van de BOA’s en wordt daarom doorgezet naar andere partijen, zoals de politie.

 • Prijsuitreiking rebus fietspilot binnenstad

  Op woensdag 6 maart 2019 was de officiële aftrap van de fietspilot. In het kader van deze pilot is er een winactie gestart, in vorm van een rebus. Mensen konden tot 1 mei de oplossing insturen. De oplossing van de rebus was: Fietsen in de binnenstad, lekker op je gemak. Van de 164 inzendingen zijn 5 winnaars getrokken. Deze winnaars kregen vandaag, 19 juni 2019, de prijs overhandigd door wethouder Patrick van der Velden.

 • Controles hondenbelasting 2019

  De Belastingsamenwerking West-Brabant gaat van start met de controles voor de hondenbelasting 2019 in de gemeenten Woensdrecht, Bergen op Zoom, Dongen, Etten-Leur, Oosterhout, Zundert en Breda.

 • Veel meldingen vanwege het weer en de eikenprocessierups

  De laatste dagen krijgen we veel meldingen. Dit komt door de extreme weersomstandigheden en de eikenprocessierups. Hierdoor duurt de afhandeling van andere meldingen langer dan u van ons gewend bent. We proberen zo snel mogelijk deze achterstand in te halen. Graag uw begrip hiervoor.

 • Open Dag West Brabantse Waterlinie gaat niet door.

  De open dag West Brabantse Waterlinie op Fort Henricus, Fort de Roovere, Waterschans en het Ravelijn is afgelast. In verband met de weersomstandigheden kunnen wij de veiligheid van de bezoekers en deelnemers niet garanderen en is het niet verantwoord het evenement door te laten gaan.

 • Cursus Digisterker: Werken met DigiD en de digitale overheid

  Je kunt steeds meer zaken van de overheid digitaal regelen, zoals het aanvragen van huurtoeslag, doorgeven van een verhuizing, aanvragen van een identiteitsbewijs, informatie over de opbouw van jouw AOW of het zoeken van werk. Ook vraagt de overheid steeds vaker naar jouw DigiD: een digitale toegangscode voor overheidsdiensten.

 • Tweede prikronde tegen meningokokken in Bergen op Zoom

  Op dinsdag 11 juni vaccineert GGD West-Brabant jongeren geboren in 2003 en 2005 tegen meningokokkenziekte. Jongeren uit 2001, 2002 en 2004 die in april nog niet zijn geweest voor de prik, zijn op die dag ook welkom om de prik alsnog te komen halen.

 • Gratis bloeddrukmeting in de Bibliotheek Bergen op Zoom

  1,2 miljoen Nederlanders weten niet dat ze een verhoogde bloeddruk hebben. Bibliotheek Het Markiezaat ondersteunt daarom de oproep van de Hartstichting.