juli

  • Gemeente Bergen op Zoom zoekt leden voor de adviesraad Sociaal Domein

    Voor de nog op te stellen adviesraad Sociaal Domein zoekt gemeente Bergen op Zoom leden.
    Heeft u kennis van en affiniteit met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet of de Participatiewet? En voelt u zich betrokken bij de gemeente? Dan zoeken wij u!

  • Arjan van der Weegen keert niet terug als wethouder in Bergs college

    Arjan van der Weegen heeft dinsdag bij de burgemeester en de gemeenteraad zijn ontslag aangevraagd. Tot 3 augustus aanstaande is Arjan van der Weegen wegens herstel van een burn-out met ziekteverlof. Vanaf die datum hoopte hij weer aan de slag te kunnen, maar hij heeft aangegeven zijn taken als wethouder deze periode niet meer op te zullen pakken.