Het coalitieakkoord voor de periode 2018 – 2022 is klaar

Roks, M. (Marloes)

De afgelopen weken heeft het formatieteam met vertegenwoordigers van GBWP, VVD, CDA en GroenLinks intensief gewerkt aan de totstandkoming van dit akkoord. Verbindend, Eerlijk en Vooruitstrevend waren daarbij de kernwaarden die hen leidden. Dit coalitieakkoord is de richting die zij uitzetten voor de komende jaren. Het akkoord heet: Brug naar de Toekomst. Vandaag tekenen en presenteren de coalitiepartijen het akkoord.

Het akkoord heet Brug naar de Toekomst:

"Brug naar de Toekomst. We weten waar we naartoe willen, maar de route ligt niet vast. Natuurlijk, we willen onze doelen bereiken, maar er zijn vele wegen die naar die doelen leiden. We nodigen iedereen uit om mee te gaan en om vooraf of onderweg suggesties te doen. We staan open voor verbeteringen. Dit coalitieakkoord is daarom een uitgestoken hand. Een uitnodiging om een brug te slaan naar de toekomst van Bergen op Zoom."

Vandaag tekenen en presenteren de coalitiepartijen het akkoord.