februari

 • Bergen op Zoom heeft stemhulp voor gemeenteraadsverkiezingen

  Vanaf vandaag kunnen inwoners een stemhulp invullen om te zien bij welke politieke partij hun meningen het beste aansluiten. Aan de hand van 24 stellingen wordt de mening van de kiezer getoetst. Aan het eind is met percentages aangegeven bij welke van de 10 partijen, die aan de gemeenteraadsverkiezingen in Bergen op Zoom meedoen, de meningen het meest overeenkomen.

 • Nieuwe partners voor Waterkring West

  Waterschap de Brabantse Delta, zes gemeenten in West-Brabant en de nieuwe partners, de waterbedrijven Brabant Water en Evides, ondertekenden donderdag 22 februari een overeenkomst over een samenwerking in de waterketen die plaatsvindt binnen Waterkring West.

 • Mobiliteitsconsulent helpt bij gebruik openbaar vervoer

  In de regio West-Brabant is de afgelopen jaren veel energie gestoken in het toegankelijk maken van het openbaar vervoer (OV). Zo zijn de bushaltes verbeterd en rijden er comfortabele bussen die ook toegankelijk zijn voor reizigers met een rolstoel, rollator of kinderwagen.

  In de praktijk blijkt echter dat veel mensen, en dan met name de oudere inwoners in onze gemeente, het moeilijk vinden om met het openbaar vervoer te reizen. Dat is jammer en eigenlijk niet nodig. De gemeente Bergen op Zoom en WijZijn willen graag onze inwoners de gelegenheid bieden om wegwijs te raken in het gebruik van het openbaar vervoer.

 • Aanslag lokale belastingen 2018

  Aan het einde van de maand februari 2018 ontvang je de jaarlijkse aanslag voor de gemeentelijke- en waterschapsbelastingen.

 • Boa-pool Brabantse Wal en Tholen structureel per 1 januari 2018

  Nu de eindevaluatie voor de pilot Boa-pool is afgelopen nemen de gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht, Steenbergen en Tholen de volgende stap: de boa-pool is structureel geworden per 1 januari 2018.

 • Brabantse Walgemeenten en Glasvezel buitenaf stemmen in met samenwerkingsovereenkomst glasvezel

  De colleges van B&W van de Brabantse Walgemeenten stemden in januari 2018 in met de samenwerkingsovereenkomst met Glasvezel buitenaf (voorheen Mabib) om glasvezel aan te leggen in het buitengebied. Mabib heeft begin 2017 aangegeven bij de gemeenten dat zij glasvezel willen aanleggen in het buitengebied. Omdat de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht het erg belangrijk vinden dat ook de inwoners en ondernemers in buitengebied beschikken over een goede internetverbinding, hebben zij het afgelopen jaar hard gewerkt om dit mogelijk te maken.
  De verwachting is dat Glasvezel buitenaf in het eerste kwartaal van 2018 start met het peilen van de interesse bij bewoners en ondernemers om zich aan te sluiten bij glasvezel. Als er voldoende interesse is, start Glasvezel buitenaf in het derde kwartaal van 2018 met de aanleg. Op 1 februari ondertekenen de drie gemeenten en Glasvezel buitenaf de samenwerkingsovereenkomst.