augustus

 • Bergen op Zoom vraagt aandacht voor tekort aan pleeggezinnen

  Op alle basisscholen in gemeente bergen op Zoom hangen de spandoeken om pleegouder te worden. Maandag 17 september is er voor belangstellenden een informatiebijeenkomst (aanvang 20.00 uur) op het Stadskantoor te Bergen op Zoom. Dit is een actie vooruitlopend op de week van de Pleegzorg (31 oktober t/m 7 november).

 • Gezond bezig zijn voor een schone omgeving

  Op zaterdag 8 september wordt in Bergen op Zoom een ploggingevent georganiseerd. Plogging, wat is dat eigenlijk? Plogging is het actief zijn in de buitenlucht door in een loop- of wandelpas zwerfvuil in te zamelen. Een manier om het werken aan je gezondheid en een beter milieu te combineren.

 • Binnenstad en verkeer wordt in september besproken

  Niet in augustus, maar op 20 september zal er tijdens een beeldvormende vergadering gesproken worden over een plan van aanpak om het verkeersregime in het centrum van Bergen op Zoom aan te pakken.

 • Gemeente Bergen op Zoom koopt IRS-pand aan Van Konijnenburgweg aan

  Wethouder Patrick van der Velden heeft vandaag, 24 augustus, namens de gemeente Bergen op Zoom een handtekening gezet onder een koopakte waardoor de aankoop van het zogenoemd IRS-pand aan de Van Konijnenburgweg 24 een feit is.

 • Brand meester grote brand op de Linie

  Het sein brand meester is gegeven voor de grote brand op de Linie bij gasleverancier Voets Yellow Gas aan de Oude Moerstraatsebaan. De voorzorgsmaatregelen, deuren, ramen en ventilatie dicht, zijn ook ingetrokken. Het pand heeft erg veel schade opgelopen. De brandweer blijft nablussen en controleren, zodat het vuur niet opnieuw oplaait. De A4 wordt spoedig vrijgegeven.

 • Theo Wingens benoemd tot gemeentesecretaris/algemeen directeur

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom stellen Theo Wingens per 1 augustus 2018 aan als gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Bergen op Zoom. De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het college en tevens directeur van de ambtelijke organisatie.