GBWP, VVD, CDA en GroenLinks willen college formeren in Bergen op Zoom

Roks, M. (Marloes)

GBWP, de VVD, het CDA en GroenLinks gaan in Bergen op Zoom onderzoeken wat de mogelijkheden zijn tot vorming van een college. Dat is de uitkomst van gesprekken die informateur Ad Verbogt heeft gevoerd met vertegenwoordigers van alle politieke partijen die in de nieuwe gemeenteraad zijn vertegenwoordigd.

De gesprekken die de afgelopen anderhalve week door Verbogt zijn gevoerd met de verschillende partijen, zijn in goede harmonie, in alle openheid en constructief verlopen.

De keuze voor samenwerking tussen GBWP, VVD, CDA en GroenLinks doet naar de mening van de informateur recht aan de verkiezingsuitslag en wordt door een meerderheid van de partijen als een van de opties genoemd. Daarnaast wordt met deze combinatie een brede coalitie gevormd. “Bovendien vertegenwoordigt deze combinatie 20 zetels van de 33 zetels, een ruime meerderheid. Ook op inhoudelijk gebied zien we dat de programma’s van deze partijen elkaar versterken én aanvullen”.

Volgens Arjan van der Weegen, partijleider van de grootste coalitiepartij GBWP, is het zaak om voortvarend aan de slag te gaan om een breed gedragen coalitieakkoord te maken en een stabiel college te vormen. De inbreng van alle partijen zal zoveel mogelijk meegenomen worden in het coalitieakkoord.

Het streven is, om na het coalitieakkoord, aan de slag te gaan met het vervaardigen van een college- en raadsprogramma voor de komende vier jaar.

Alle partijen zijn vandaag op de hoogte gebracht van het advies van de informateur. Aanstaande maandagavond wordt er om 19.30 uur een extra raadsvergadering belegd waarop het verslag van de informateur wordt besproken. De vergadering vindt plaats in het stadhuis op de Grote Markt.