College heeft portefeuilles tijdelijk herverdeeld

Bob van den Berg

In verband met de tijdelijke afwezigheid van wethouder Arjan van der Weegen heeft het college van burgemeester en wethouders een nieuwe verdeling gemaakt over de overige (5) collegeleden. Ook heeft de afwezigheid van wethouder Van der Weegen en de herverdeling van taken gevolgen voor de vervanging van de burgemeester, de onderlinge vervangingsregeling, enkele vertegenwoordigingen in Gemeenschappelijke Regelingen en nevenfuncties van wethouder Van der Weegen.

In grote lijnen bestaat de portefeuille van wethouder Van der Weegen uit 2 onderdelen:

-Economie
-Vrije Tijd (Sport en Cultuur en Toerisme).

Economie wordt onderdeel van de portefeuille van wethouder Barry Jacobs. Vrije Tijd wordt toegevoegd aan de portefeuille van wethouder Annette Stinenbosch. Om de werklast bij de wethouders Jacobs en Stinenbosch niet te groot te laten zijn, zullen onderdelen van hun portefeuilles verdeeld worden over de andere collegeleden.

Vanuit de portefeuille van wethouder Barry Jacobs :
-‘Ruimtelijke Ordening’ en ‘Vergunningen’ wordt ondergebracht bij wethouder Van der Velden.
-‘Omgevingswet’ wordt ondergebracht bij wethouder Harijgens.

Vanuit de portefeuille van wethouder Annette Stinenbosch:
-‘Informatiemanagement, ICT-gegevensbeheer’ en ‘ Dienstverlening’ worden ondergebracht bij wethouder Andrew Harijgens.

Vervanging burgemeester
Wethouder Van der Velden zal in de rest van de collegeperiode optreden als 1e locoburgemeester. Tijdens de afwezigheid van wethouder Van der Weegen zal ook de onderlinge vervanging gewijzigd worden. Op de gemeentelijke website is de aangepaste portefeuilleverdeling en de nieuwe vervangingsregeling terug te lezen.